dinsdag 25 oktober 2011

Richt je aandacht op wat er is,,,

Aandacht oefenen...

Vereenvoudigen draait uiteindelijk om aandacht en focus. Focussen op wat echt belangrijk is en daar je volle aandacht aan geven. Het is mooi als je af en toe een staat van ‘flow’ kunt bereiken, waarbij je volledig opgaat in wat je doet. Maar dat hoeft niet, uiteraard. Betrokkenheid bij wat je doet, met wie en wat je bent, en de dingen (mensen!) buiten jezelf, en daardoor een verbinding tot stand kunnen brengen en je verbonden voelen. Dat is uiteindelijk misschien wel waar het allemaal om draait in dit leven.

Wanneer je je volledig op iets concentreert, kun je ‘flow’ ervaren. Psychologen gebruiken deze term om een staat te omschrijven waarin je helemaal opgaat in een activiteit, je hele wezen is erbij betrokken. Je raakt je gevoel voor tijd kwijt, je hebt geen gedachten die allerlei zijsporen bewandelen, je hebt een enorm gevoel van bevrediging. Het zijn vaak de momenten waarop je maximaal creatief bent en bergen verzet. Op flow-momenten beleef je het leven heel intens. Zo’n staat van flow kun je alleen maar bereiken als je je volledige aandacht aan iets geeft.

Als je lichaam en geest helemaal bij een taak betrokken zijn, kun je ook alledaagse dingen uitdagend maken voor jezelf. En zo kun je er een intense belevenis van maken. Wanneer je leert genieten door je energie te richten op datgene waar je voor gekozen hebt, haal je ook de zwaarte af van de ‘juistheid’ van je keuze. Je richt je aandacht, je geniet, je laat de niet gekozen alternatieven los.

Oefening baart kunst. Je aandacht op richten kan in de praktijk soms niet meevallen. Eis niet van jezelf dat je bij elke afwas die je doet in flow bent. Maar herinner jezelf er gewoon geregeld aan dat je met je volledige aandacht wilt zijn bij datgene wat je aan het doen bent. Je gedachten kunnen zijn als ongezeglijke puppies die elke keer weer alle kanten uitrennen. Roep ze telkens geduldig terug, maar blijf vriendelijk voor jezelf. Het is een proces, en oefening baart kunst.

Als je de dingen kunt zien zoals ze zijn, en mentale afstand kunt nemen van je gedachten, gevoelens en oordelen erover, ervaar je meer verbondenheid met de dingen en mensen om je heen. Een voorwaarde voor een 'zinvol' leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten