donderdag 29 december 2011

Geen Tijd...

Gastblog van Casa Ribeira (Ferrie Westphaal)

Het was een opmerking van één van mijn vrienden die me aanzette tot onderstaande overdenking.
Sinds ik verhuisd ben naar Portugal en eventuele gasten daar een leuke vakantie aanbiedt, is het begrip tijd voor mij in een ander daglicht komen te staan.

Natuurlijk hebben wij mensen ons leven in tijdvakken verdeeld (uren, dagen, weken, jaren en ga zo maar door) om enige structuur aan te brengen in ons doen en laten. Maar om de vrijheid te voelen die in een ieder van ons leeft is tijdsindeling ook een storende en door menigeen zelfs gehate factor.

Een wekker is nu niet bepaald de meest vriendelijke klok in huis en een horloge is vaak een waar dwangmachientje, alleen bedoeld om je er aan te herinneren wat je wanneer moet doen...

Voorbeeld daarvan is de opmerking van mijn vriend : “Ik heb honger maar zie op mijn horloge dat het nog geen tijd is om te eten“ Wie bepaald er nu wat..? Het kan toch niet zijn dat je horloge vertelt dat je honger of slaap hebt..!

Je leven laten bepalen door zo'n "opgewonden" (soms ook op batterijen werkend) dwangmachientje is een logisch gevolg van de afspraken die we samen hebben gemaakt met de bedoeling om het ons makkelijk te maken (of ongemakkelijk als je bv voor drie jaar de bak in zou moeten...).

Een feit blijft dat we er al-tijd mee te maken hebben. Maar nu ik in een wat meer zuidelijk land woon merk ik wèl dat men met tijd ook ànders om kan gaan...

Hier, in Portugal, is het dan ook meer relax dan Rolex en dat kan ik een ieder aanraden..!
Ook hier ontkom je niet aan tijd natuurlijk, maar het voelt anders. “Op tijd zijn" voor een afspraak heeft hier een heel andere inhoud dan in de noordelijke landen. Als je om twee uur met iemand afspreekt, dan kan het zomaar zijn dat het twee uur na tweeën is voor er iemand op komt dagen. Je leert hier dan ook dat het beter afspreken is op een terras dan op de hoek bij de kerk...

Nee, een horloge draag ik niet meer. Licht en donker zijn voor mij voldoende indicatie van de tijd. Zo ook honger, slaap en dorst. Het is een verademing om de “tijd” een beetje te kunnen verwaarlozen...

Heerlijk vrij en tijdloos...

Laten we afspreken dat als u als gast naar Portugal komt, we de factor tijd even laten voor wat die is. Het zal u meer dan bevallen en zelfs bevrijden voor die periode!

Er is maar één probleem...
Geef wel goed aan wanneer u komt. Ik kan zo slecht de tijd bijhouden tegenwoordig...

Groet Ferrie

http://casa-ribeira.blogspot.com/
www.natuurlijkportugal.nl

woensdag 28 december 2011

Het MindfulKids projectVanwege de positieve effecten van Mindfulness op het voorkómen en verminderen van stress heeft stichting Fonds voor het Hart een uniek project geïnitieerd: MindfulKids. Het doel van het project is om kinderen al op jonge leeftijd te leren om goed met stress om te gaan, zodat zij daar hun leven lang profijt van hebben.
De MindfulKids training
Met de MindfulKids training leren kinderen hoe hun meest waardevolle instrument, namelijk hun aandacht, werkt. Tijdens een 6-weekse training in de klas (2 sessies per week van 30 minuten) leren zij door middel van de aandachtsoefeningen hoe zij hun aandacht bewuster, in het hier en nu, kunnen gebruiken. Ook leren zij hoe zij zonder oordeel naar hun ervaringen kunnen kijken. Dit kan onder andere positieve effecten hebben op concentreren, het omgaan met stress en spannende situaties, en sociale interacties. De leerkracht neemt ook deel aan de sessies, en wordt gevraagd om op de overige dagen een korte oefening van 5 minuten met de klas te doen.

De kinderen ontvangen hand-outs waarin de kern van de les is weergegeven en enkele suggesties voor aandachtsoefeningen thuis. De training is ontwikkeld door Rob Brandsma (gzpsycholoog en Mindfulness trainer) en George Langenberg (Mindfulness trainer, oud-leerkracht en oud-gezinswerker).

Onderzoeksresultaten
De resultaten van een aan het programma gekoppeld effectonderzoek laten zien dat de deelnemende kinderen minder piekeren en zich meer bewust zijn van emoties.

Zij kunnen ze ook beter onderscheiden en te uiten en weten lichamelijke sensaties beter te herkennen. Dit effect was 8 weken na de training zelfs nog sterker.

Kinderen die voor de training laag scoorden op geluksgevoelens lieten, zowel direct na de training als 8 weken later, een sterke toename in geluk zien.

Kinderen die voor de training laag scoorden op gevoel van coherentie, lieten na de training een toename zien in de mate waarin zij hun leven als begrijpelijk, hanteerbaar en betekenisvol ervaren.

Ouders van kinderen die hoog scoorden op angsten, merkten op dat hun kinderen na de training beduidend minder angstig waren dan vóór de training.

Direct na de training werd gevonden dat kinderen zich minder agressief, meer sociaal competent en minder teruggetrokken gingen gedragen.

Bij kinderen die voor de training meer moeite hadden met inslapen en doorslapen werd na de training eveneens een verbetering gevonden. Ook rapporteerden ouders een afname in nachtmerries, met name wanneer kinderen hier voor de training last van hadden. De training had bovendien een direct effect op vermoeidheid overdag. Echter, 8 weken na de training was dit effect verdwenen. Er werd geen effect gevonden op lichamelijke onrust bij kinderen tijdens het (in)slapen (zoals spiertrekkingen of praten in de slaap).

Leerkrachten rapporteerden direct na de training een toename in de invloed die leerlingen op hun omgeving hadden. Dit effect was 8 weken na de training echter weer verdwenen. Ook werd direct na de training een toename in het respect tussen leerlingen binnen de klassen gerapporteerd. Daarnaast werd een toename in vriendschap en betrokkenheid tussen leerlingen gevonden.

Conclusies
De resultaten uit het pilot-onderzoek zijn veelbelovend en laten zien dat de MindfulKids training positieve effecten heeft op weerbaarheid tegen stress en het functioneren van leerlingen in groep 5 t/m 8. Kinderen piekerden minder na de training, waren zich meer bewust van hun emoties, ervoeren meer geluksgevoelens en ervoeren hun leven meer als begrijpelijk, hanteerbaar en betekenisvol. Volgens hun ouders waren kinderen na de training bovendien minder angstig en lieten zij een verbetering zien in hun gedrag. Ook zagen ouders een vermindering in slaapproblemen na de training. Er zijn aanwijzingen dat de effecten van de training ook door de leerkrachten werden teruggezien in een verbeterd klimaat in de klas. De meeste positieve effecten bleven ook 8 weken na de training nog zichtbaar. Hoewel de meeste positieve effecten ook in de hele onderzoeksgroep gevonden werden, zijn de effecten het grootst bij kinderen die hier het
meeste behoefte aan hebben. De training helpt dus zowel bij het voorkómen als bij het verminderen van stress en gerelateerde problemen.

Zie ook: http://levendinaandacht.blogspot.com/2011/10/


zondag 25 december 2011

Mindfulness in het dagelijks leven

Je hebt in het verleden misschien een training gedaan of boeken gelezen vanuit een behoefte om van je klachten verlost te worden. Inmiddels zul je je waarschijnlijk realiseren dat het niet nodig, ja zelfs jammer is, om te wachten totdat nieuwe klachten zich openbaren alvorens je weer start met oefenen. 

Wanneer je de principes die je hebt geleerd consequent blijft toepassen en wanneer je dagelijks blijft oefenen zal het leven er misschien niet meteen makkelijker op worden, maar in ieder geval wel rijker, boeiender en meer bevredigend.

Maar om welke principes gaat het nu eigenlijk?
 • Het is altijd beter en vruchtbaarder om de werkelijkheid van je situatie onder ogen te zien dan je ervoor af te sluiten.
 • Probeer zo min mogelijk te oordelen over je eigen ervaring en die van anderen.
 • Tracht om vriendelijk en geduldig te blijven, niet uitsluitend naar anderen toe, maar vooral en in de eerste plaats ook naar jezelf.
 • Probeer iedere ervaring met aandacht en respect te benaderen hoe moeilijk of pijnlijk deze ook is.
 • Gebruik je verstand maar vergeet niet om naar je lichaam te luisteren. Vooral wanneer je in verwarring bent of voor moeilijke beslissingen staat is het goed om bij jezelf te rade te gaan.
 • - Streef geen bijzondere ervaringen in de toekomst na maar stel je open voor de bijzondere ervaring die dit moment te bieden heeft.
 • Wanneer negatieve of teleurstellende ervaringen zich voordoen in je leven, sluit je er dan niet voor af maar de ervaring met aandacht en actieve acceptatie tegemoet te treden.
 • Wees je ervan bewust dat iedere poging om mindfulness toe te passen (formeel of informeel) een bepaalde uitwerking heeft, hoe klein ook. Vertrouw hierop!
 • Realiseer je dat mindfulness niet een techniek is die je af en toe toepast maar een levenshouding is, waar je geleidelijk aan steeds meer in groeit.
 • Ieder moment is uniek en onherhaalbaar, ga dus zorgvuldig om met je tijd.
 • Vat de dingen die je overkomen niet al te persoonlijk op. Anderen hebben hun eigen dromen, illusies, emoties en verlangens die meestal niets met jou van doen hebben.
 • Weet dat jij net zo waardevol en belangrijk bent als ieder ander.
Je kunt mindfulness toepassen op alle momenten van je leven. De kunst is alleen om jezelf hier tijdig aan te herinneren. Voor we het weten worden we meegezogen door allerlei prikkels en omstandigheden. Probeer mindfulness bijvoorbeeld toe te passen op de volgende momenten:
 • Wanneer je wakker wordt. Adem een paar keer bewust in en uit alvorens uit bed te stappen en aan de dag te beginnen.
 • Wanneer je eet of drinkt. Wees je volledig bewust van je zintuigen en proef met aandacht.
 • Wanneer de telefoon gaat. Laat de telefoon desnoods bewust een paar keer over gaan alvorens hem op te nemen.
 • Wanneer je ergens in de rij staat. Benut de momenten die je worden gegeven bij het wachten om even de aandacht naar binnen te richten.
 • Wanneer je merkt dat je gehaast bent en begint te jagen. Neem even de tijd om stil te staan en je ademhaling en lichaam te voelen.
 • Wanneer je geïrriteerd raakt. Neem even de tijd om te voelen wat de irritatie doet met je ademhaling en met je lichaam.
 • Wanneer je de behoefte voelt om aan een bepaalde situatie te ontsnappen. Neem even de tijd om waar te nemen welk aspect van je ervaring het is waar je aan wilt ontsnappen. Wat doet dat met je?
 • Wanneer je merkt dat je in jezelf een negatieve boodschap of gedachte aan het herhalen bent. Misschien vertel je jezelf dat je een sukkel of een waardeloos persoon bent, misschien vertel je jezelf dat het leven geen zin heeft. Wees je ervan bewust dat je de inhoud van deze gedachten niet serieus hoeft te nemen, dat het slechts een gedachte is.
 • Wanneer je jezelf aan het pushen bent en je eigen grenzen niet respecteert. Keer terug naar je ademhaling en neem de tijd weer met je aandacht bij jezelf te komen.
 • Wanneer je het moeilijk krijgt en denkt “nu even niet, dit is veel te moeilijk om ook nog aandachtig te zijn”. Juist dan is het moment aangebroken om mindfulness toe te passen. Bedenk: Je ademhaling is je reddingsboei, wat er ook gebeurt!

Beste Wensen...

De goede wensen voor onszelf en anderen zijn lang niet altijd uitgekomen...
Voor het werken aan een toekomst, betaalden we de prijs...

Geluk kun je niet verdienen; het is niet iets dat je straks of ergens anders vinden kunt...

Gelukkig ben je als je weet dat je het altijd al had kunnen zijn; of niet als je denkt dat het nog altijd ergens op je wacht...

Van onze kant dus geen Beste Wensen voor het Nieuwe Jaar; geen Geluk en Voorspoed voor de Toekomst, maar vooral: Het Aller- Aller- Allerbeste voor in het Hier en Nu..!!!


vrijdag 23 december 2011

Mindful eten

Mindful eten door Jan Chozen Bays richt de aandacht op het hele proces - op alle smaken, geuren, gedachten en gevoelens die bovenkomen tijdens het eten. Of je nu simpelweg meer van het leven wilt maken, overgewicht of een eetstoornis hebt, dit boek biedt het gereedschap dat het opmerkelijke verschil kan maken. Het eigen lichaam wijst de weg als je wilt uitvinden wat, wanneer en hoeveel je nodig hebt.

Eten doen we vaak gedachteloos, pratend met disgenoten, televisie kijkend, lezend, en vaak eten we dan te snel en te veel. Overgewicht kan soms effectief bestreden worden door te eten zonder afgeleid te worden.

In dit boek wordt uitleg gegeven over 'mindful' eten, worden zeven typen honger benoemd met oefeningen om ze te herkennen en op in te spelen. Ook uitleg over het bewust worden van eetgewoonten en eetpatronen, soms geillustreerd met praktijkvoorbeelden.

Dan volgen zes eenvoudige richtlijnen voor mindful eten zoals langzaam eten, bewust kauwen, afgepaste hoeveelheden en meditatie-oefeningen. Ook het ontwikkelen van dankbaarheid en wat we kunnen leren van mindful eten komen aan de orde. Wie bewuster wil omgaan met zijn/haar voedingspatroon vindt hier veel inspiratie en tips.

Enige bekendheid met boeddhistische begrippen is een pre. De auteur is een Amerikaanse arts die in een boeddhistische kloostergemeenschap woont.

woensdag 21 december 2011

David Dewulf

David Dewulf is arts en een autoriteit op het vlak van mindfulness.

Het door David opgericht Instituut voor Aandacht & Mindfulness (I AM) organiseert trainingen voor particulieren en professionals, trainingen voor kinderen en jongeren, vakantieweken en themadagen. Het leidt ook mindfulnesstrainers op. Het aanbod richt zich op België en Nederland.

Naast het schrijven van boeken, ontwikkelt hij nieuwe initiatieven zoals mindfulness voor jongeren. David werkt samen met de universiteit Gent voor depressie en met KU Leuven voor wetenschappelijk onderzoek.

David houdt van verre landen, nieuwe culturen ontdekken en van zijn prachtige kinderen. En zijn hobby? Mindfulness natuurlijk...

Boeken van David Dewulf

zaterdag 17 december 2011

Zen...

Ik zit stil...
Doe niets, denk niets...
En wat ik denk, dat is...
En dat is goed...

Ik Ben, in Zen...

Ik oordeel niet...
Vind niets...
Accepteer wat is, zoals het is...

Zo glijdt ik terug naar mijn bestaan...

Mijn zuivere Zijn...
Mijn ZELF, zonder IK...
Mijn IK zonder meZELF...


woensdag 14 december 2011

Mindfulness in de klas

Hoe te zorgen voor een "mindful" atmosfeer op school en in de klas

Op basis van het Amerikaanse "Mindful Schools Program" volgen hier een aantal richtlijnen voor leerkrachten die in hun klas zelf aan de slag willen gaan met Mindfulness. Sinds 2009 wordt het "Mindful Schools" Programma toegepast bij meer dan 7000 kinderen in 26 scholen. Het programma staat volkomen los van religie of levensovertuiging, is vrijwel kostenloos en is gebaseerd op korte, interactieve en simpele oefeningen. Reacties van leerkrachten, schoolhoofden, ouders en leerlingen laten zien dat het werken met Mindfulness een positieve invloed heeft op het individuele welbevinden van de leerlingen en op de sfeer in de klas en de school als geheel.

Doel... 
Omdat het ontwikkelen van Mindfulness iets is waar je heel je leven van kunt profiteren en dat heel je leven kan blijven groeien, is het belangrijk om de basis ervan goed te verankeren.
Mindfulness, indien goed toegepast, betekent vooral:
 • Bewustzijn (aandacht schenken aan wat je via je zintuigen en je denken ervaart); 
 • Niet-oordelen (alles en iedereen "neutraal" benaderen en je onthouden van het toekennen van labels als "goed" of "slecht"); 
 • Kalmte en gelijkmoedigheid (je niet steeds maar laten verleiden door de drang om te "doen". Hoewel je lichaam best in beweging mag zijn). 
Gebruik Mindfulness nooit als middel om ongewenst gedrag te begrenzen of gewenst gedrag af te dwingen. Mindfulness is in de eerste plaats acceptatie van wat is...

Zorg dat je zelf aan aandachttranining doet...
Je hoeft echt niet gelijk een 8-weekse training te volgen, maar als je weet waar je over praat, dan zul je zelf ook effectiever les kunnen geven in mindfulness. Je kunt tenslotte alleen dat goed overbrengen, wat je zelf hebt ervaren...

Kies de juiste tijd...
Wij zijn allemaal gewoontedieren! Probeer de mindfulnessoefiningen altijd op hetzelfde tijdstip te doen. Veel leerkrachten hebben de ervaring dat een korte mindfulnessoefening hun klas helpt om tot rust te komen na een pauze, of een "vrije" les. Natuurlijk mag je mindfulnessoegeningen ook meermalen per dag doen.

Kiez de juiste omgeving... 
Maak duidelijk dat de mindfulnessoefeningen iets speciaals zijn. Laat de kinderen hun tafel vrijmaken, of laat ze in een kring op de grond gaan zitten. Vraag of er vooraf nog iemand naar de WC moet en wijs erop dat iedereeen stil moet zien en niet moet gaan rondlopen.

Betrek de leerlingen erbij... 
De simpelste manier om ervoor te zorgen dat Mindfulnessoefeningen een vast onderdeel van de les gaan worden is om de leerlingen er bij te betrekken. Maar een rooster waarop staat wie, wanneer de mindfulness bel mag luiden. Als je ervoor zorgt dat je de oefeningen iedere dag op hetzelfde tijdstip uitvoert, dan wordt je er vanzelf door hem of haar aan herinnerd dat het tijd is...

Deel ervaringen... 
Kinderen reageren goed op voorbeelden. Vertel op wat voor momenten jij zelf mindfulness toepast in jouw leven. Als je bijvoorbeeld vertelt over een recente emotionele ervaring en uitlegt hoe Mindfulness jou daarbij heeft geholpen, kunnen de kinderen horen hoe het wordt toegepast en dat vervolgens bij hun eigen ervaringen gebruiken.

Nodig de kinderen uit om aan de klas te vertellen wat ze tijdens een oefening dachten of voelden. Of over iets dat moeilijk was of voor afleiding zorgde. Hierdoor kunnen zij zich bewust worden van dingen die ze anders niet zouden opmerken.

Oefen iedere dag! 
Des te eerder je begint om Mindfulness een onderdeel te maken van de les (al is het maar een minuutje per dag), des te sneller zal het een vast patroon kunnen worden en iets waar de kinderen zelfs naar uit kijken.

Een simpele oefening om mee te beginnen is b.v. afwisselend dagelijks een minuut mindful luisteren naar omgevingsgeluiden en een minuut mindful ademhalen.

Gebruik de onderstaande instructie voor een eenvoudige dagelijks mindfulnessoefening. Het kost je niet meer dan één, hooguit twee minuten. Als je dat wilt, dan kun je na een tijdje gaan afwisselen met (langere) oefeningen met meer diepgang of creativiteit. Of je kunt de oefening gewoon iedere dag herhalen.
 1. "We gaan nu allemaal naar ons "mindful lichaam". Rechtop zitten, ogen dicht. Kalm en rustig..."
 2. “Ga met je aandacht naar het geluid dat je zometeen hoort, Blijf aandachtig luisteren tot het helemaal weg is...”
 3. Luidt de “mindfulness bell,” of laat hem luiden. Of gebruik een eigen bel of ander instrument met een aanhoudend geluid waar de kinderen hun aandacht op kunnen richten.
 4. “Steek je hand op zo gauw je het geluid niet meer hoort”
 5. Zo gauw iedereen zijn/haar hand opsteekt: “Leg nu langzaam, Mindful en met aandacht je hand op je buik of je borst en voel met je hand dat je adem haalt".Je kunt de kinderen helpen om hun aandacht te blijven richten door instructies te geven als: "Adem in... Adem uit..." of  "Voel de lucht naar binnen /buiten stromen...".
 6. Luidt, om het einde van de oefening aan te geven weer de “mindfulness bell,” of laat hem luiden. 
                                             

zaterdag 10 december 2011

Ware Meditatie

Wat zou er gebeuren als alles er van jou mag zijn zoals het is? Als je de behoefte aan controle opgeeft en in plaats daarvan alles wat zich voordoet op elk moment omarmt? In de veertien jaar dat hij zen bestudeerde merkte Adyashanti dat de zelfs meest doorgewinterde mediterenden de beoefening van meditatie gebruiken als een doel, in plaats van een middel tot een doel.

Wat hij ten slotte besefte was dat je je alleen open kunt stellen voor de kunst van Ware meditatie, (het verblijven in je natuurlijke staat) wanneer je alle technieken en ook het idee van jezelf als mediterende laat varen.

'Het doet er niet toe of men pas met meditatie is begonnen of dat men al lang gemediteerd heeft. Wat er toe doet is de houding waarin we het proces van meditatie benaderen. Het belangrijkste is dat we met een open geestesgesteldheid aan meditatie beginnen, een gesteldheid die oprecht en onschuldig is, waarmee ik een houding bedoel die niet gekleurd is door het verleden, of door wat we over meditatie hebben gehoord. We moeten het begrip meditatie fris en onschuldig benaderen.'

Adyashanti (1962) begon, na aandringen van zijn zenleraar Arvis Justi, in 1996 zelf met lesgeven. Hij heeft verschillende boeken geschreven, waaronder 'Dansende Leegte', uitgegeven door Samsara in 2007


NBD|Biblion recensie
Na jaren van zen(meditatie) beoefenen en doceren kwam de auteur tot het inzicht dat tradities en technieken afleiden van het werkelijke doel: ontwaken uit de droom van afgescheidenheid en verblijven in je ware, pure staat van zijn. Hij pleit dan ook voor het loslaten van alle meditatietechnieken om te komen tot Ware Meditatie.

Deel een gaat in op het eerste aspect van Ware Meditatie: het loslaten van beheersing en manipulatie en alles laten zijn zoals het is. Deel twee behandelt het tweede aspect: het meditatief zelfonderzoek.

Het boek is ontstaan uit de vraag naar een lesprogramma over Ware Meditatie. Korte hoofdstukken nodigen uit tot verder lezen en ervaren. Er is een duidelijke inhoudsopgave en er wordt afgesloten met een interview met de auteur met aansluitend een korte biografie.


woensdag 7 december 2011

Zen

verhalen en inzichten uit het oosten

"Een leerling vraagt aan zijn meester hoe lang het duurt voordat hij de verlichting bereikt. 'Zeven jaar,' antwoordt de meester. 'En als ik heel hard mijn best doe?' vraagt de leerling. '14 jaar.'

Dit korte verhaal is afkomstig uit het zenboeddhisme, ook wel eenvoudigweg zen genoemd. Binnen zen zijn er veel van dit soort verhalen. Een groot aantal daarvan zijn in dit boek verzameld. Veel verhalen hebben lessen in zich: een moraal of een inzicht en soms laten ze ook een mechanisme zien. Behalve zen-verhalen wordt een enkele keer een uitstapje gemaakt naar het taoïsme of worden andere fragmenten gebruikt die een goede aanleiding vormen voor een uitleg over zen.

Marc werkt al jaren als personal coach en zenleraar en geeft diverse zen cursussen zoals Zen en Boogschieten en Zen en Zang. Daarnaast heeft hij een eigen coaching- en adviesbureau 4 & 2 (www.vierentwee.nl).


zaterdag 3 december 2011

Marcus Aurelius

Mindfulness "avant la lettre"...

Marcus Aurelius, Romeins keizer van 161 tot 180, wordt beschouwd als de laatste grote vertegenwoordiger van de Stoa, een filosofische stroming in de klassieke oudheid. Tijdens zijn veldtochten hield hij een filosofisch dagboek bij. Deze persoonlijke aantekeningen laten hem zien als een van de nobelste figuren uit de klassieke oudheid. Marcus Aurelius' stoïcisme is vooral een praktische levensfilosofie.

Richtsnoer voor het bestaan is de stoïsche spreuk: 
"Volg de natuur. De natuur is zowel rationeel als goddelijk; de mens kan zich derhalve getroost schikken in de loop van het natuurlijke gebeuren. Voor het innerlijk leven hebben alleen de geestelijke vermogens waarde. Al het andere is eigenlijk irrelevant. Daarom kunnen we vergevend zijn tegenover onze medemensen, die alleen uit onwetendheid nalaten het goede te doen".

Wie zijn boeken leest en zijn uitspraken bestudeert, herkent hem onmiddellijk als een verlichte geest en een grote mindfulness en meditatie leraar..!

“Nergens kan een mens een kalmer of vrediger verblijfplaats vinden dan in zijn eigen ziel. Al wie deze kwaliteiten in zichzelf vindt, zal, wanneer hij zijn blik daarop richt, terstond in volmaakte vrede herboren worden. En met vrede bedoel ik niets anders dan in harmonie zijn met het universum. Maak dan gebruik van deze verblijfplaats, keer er steeds toe terug en herinner u!”
Overpeinzingen, IV-3


“Dring diep door in de substantie van uzelf. Daar is de bron van het Goede, die het vermogen heeft altijd op te borrelen, mits ge niet ophoudt te graven.”
Overpeinzingen, VII-59

“De ziel blijft volmaakt van vorm, wanneer zij zich althans niet naar buiten uitstrekt noch naar binnen samentrekt, zich niet verspreidt noch ineenkrimpt, wanneer zij straalt van licht, waarbij zij de waarheid in zichzelf en in alle dingen ziet.”
Overpeinzingen, XI-12