zondag 30 oktober 2011

Mindfulness, Meditatie en Ontspanning...

Ik ben van mening dat ik, na enkele jaren van oefening en ervaring met Mindfulness aandachttraining, inmiddels behoorlijk "mindful" door het leven ga. Ik ben in het moment, sta niet stil bij het verleden en maak geen toekomstscenario's. Ik ben aandachtig in wat ik doe en ik richt mijn aandacht op de dingen waar ik NU mee bezig ben en die NU bij me langs komen...

Mijn aandacht heeft zich verlegd van breed, toekomstgericht, proactief en strategisch, naar smal, nu-gericht, afwachtend en belevend.

In de tijd dat ik actief en bewust met Mindfulnesstraining bezig was, leerde ik mijn aandacht richten op concrete en actuele gevoelens en gedachten, zonder me gedwongen te voelen daar onmiddellijk over te oordelen.

Ik richtte mijn aandacht op mijn adem, mijn buik, mijn benen, mijn hoofd, mijn boosheid, mijn verdriet, mijn compassie en mijn behoeften. Het heeft me geholpen om meer "mezelf" te zijn en dat "goed" te vinden...

Maar...
Ik was altijd bezig te richten..!
Altijd iets aan het waarnemen...
Altijd bezig...
Altijd iets aan het DOEN...


Ontspannen en verkwikt
De laatste tijd heb ik dus geleerd om daarmee te stoppen (hoewel dat niet het goede woord is, want stoppen houdt in dat je toch weer iets doet...).

Laat ik zeggen dat ik geleerd heb om NIET te DOEN...
Dat is dus wat anders dat Nietsdoen! Niets doen is niet meer dan het uitstellen van iets doen. Dat is het dus niet..!

Het betekent wel dat ik geleerd heb om sonder actie of (pre)occupatie, simpelweg te ZIJN.
In mijn meditatiemomenten BEN ik dus alleen nog maar en DOE ik NIET meer...

Ik richt mijn aandacht niet; probeer mijn geest niet leeg te maken; geen gevoel of gedachten op te roepen of weg te drukken en geen hogere of andere staat van zijn te bereiken...

Ik kies een gemakkelijke houding (meestal languit in bad) en sluit mijn ogen. Ik laat ALLES los en stop met DOEN. Meer niet...

En dan ondervindt ik een soort Mantra:

Ik...
Ik... Ben...
Ik... Ben... Zijn..!

Niet in woorden, maar in concepten (als ik het daarmee duidelijk maak tenminste...).

Ik ZEG dat dus niet tegen mezelf, of herhaal het constant, maar ik ERVAAR het..! Het is ook geen kwestie van het mezelf LATEN ervaren, maar meer iets waarmee mijn geest zich vult op het moment dat ik NIET DOE. Het bio-elektro-chemische "denken" lost dan als het ware op in een allesomvattende staat van ZIJN, waarin ik niet DOE, maar BEN en waarmee ik ÉÉN ben...

Soms duurt dat 10 minuten, soms een half of zelfs een heel uur.
Lang of kort, na afloop ben ik DIEP ontspannen en verkwikt..!


Meer lezen:


vrijdag 28 oktober 2011

Pleidooi voor een aandachtig leven

Het wordt steeds lastiger om aan iemand of iets onze volledige aandacht te geven. Ons drukke bestaan waarin we ‘efficiënt’ moeten zijn, de informatielawine en de communicatietechnologie zorgen voor voortdurende afleiding. Wat de gevolgen daarvan zijn en hoe je kunt leren aandachtiger te leven, lees je in het nieuwste SimplifyLife-boek: Aandacht.

We leven in een snelle tijd. We moeten veel en er wordt voortdurend om onze aandacht gevraagd: door de mensen en projecten op het werk, door je eventuele partner en kinderen, je familie en natuurlijk ook door de continue stroom van informatie en berichten van de media en de communicatietechnologie. Hoewel we vrijwel steeds digitaal met elkaar verbonden zijn, neemt de individualisering toe en de kracht van de gemeenschap (buurt, gezin, vereniging) af. Oprechte aandacht geven aan degenen die nabij zijn wordt steeds lastiger als je tijd opgeslokt wordt door al die andere dingen die óók moeten. We multitasken om efficiënt en productief te zijn, maar in feite worden we geleefd. Onze geest is zo rusteloos dat we aan een bijna permanent aandachttekort lijden.

De kracht van aandacht is verbinding: de brug tussen jezelf en de rest van de wereld, maar ook met je eigen gedachten en emoties. Die twee dingen, interesse en inzicht, zorgen ervoor dat je een goed leven kunt leiden, met respect voor jezelf en je omgeving. Door je in te leven, maar tegelijk de juiste hoeveel afstand te nemen die ervoor zorgt dat je je niet laat meeslepen door je emoties en gedachtespinsels.

Je kunt leren met een aandachtige houding te leven. In oude tradities als het boeddhisme en stoïcisme was dat al bekend, en in deze tijd vind je de uitgangspunten hiervan terug in de steeds populairdere zenmeditatie- en mindfulnesstrainingen. Aandachtig zijn leer je ook door te ervaren hoe het is wanneer je je mobieltje thuis laat als je gaat wandelen of wanneer je je inspant en concentreert om een moeilijke taak te volbrengen.

Het boek Aandacht is een pleidooi voor (leven met) meer aandacht, want een betere beheersing over je aandacht leidt tot een beter leven en meer levenskwaliteit, voor jezelf en voor degenen in je omgeving. Levenskwaliteit valt of staat met de aandacht die wij kunnen besteden aan onszelf en alles om ons heen: mensen, dieren, de natuur, zelfs onze spullen.

Het doel van SimplifyLife is meer tijd en aandacht te creëren voor wat er echt toe doet in je leven. Daarvoor moet je in staat zijn om beter te leren zien wat jou drijft en veel van de prikkels om je heen te laten voor wat ze zijn. Een aandachtige houding helpt je daarbij. Als je in staat bent je aandacht te beheersen, ben je in feite vrij. Dan kun je kiezen waar je bent en hoe je handelt. Je kunt dan de kleine dingen zien die het leven mooi maken, je laten meevoeren door kunst of verbeelding, in een aandachtige flow aan een taak werken of juist met beide benen op de grond in het hier en nu zijn.


donderdag 27 oktober 2011

Accepteren en loslaten

Je hoeft niet alles in de hand te hebben...

Loslaten betekent dat je niet blíjft piekeren over wat er in je leven gebeurt, of over beslissingen die je moet nemen. Aanvaarden dat iets is, zoals het is. Maar ook letterlijk de spullen opruimen die je al zolang niet meer nodig hebt. Ook dat geeft rust.

De kern van loslaten is: de onvolkomenheid van het leven accepteren en realistisch onder ogen zien hoe weinig macht je hebt over je levensgeluk. Een mens kan zijn leven niet volledig bestieren en heeft niet alles in de hand. En dat hoeft ook helemaal niet.

Loslaten begint dus met je met je te realiseren dát je iets beter los kunt laten. Een situatie, een gebeurtenis of een herinnering die je vooral pijn oplevert, of spanning. Door er eindeloos in je hoofd mee bezig te blijven, houd je ook de negatieve gevoelens vast. Maar je kúnt de dingen vaak niet eigenhandig veranderen. Hooguit enigszins beïnvloeden, maar zelfs dat is vaak twijfelachtig. Het enige dat je wél kunt doen, is het loslaten.

Geef je verzet op. Zolang je je met alle macht probeert te verzetten tegen de dingen zoals ze zijn, en heel hard blijft werken om de zaken tóch te proberen naar je hand te zetten, kun je niet loslaten. Dan kan het alleen al een klein beetje bevrijdend werken als je tegen jezelf zegt: zo is het nu. Dit is wat er is. Hier moet ik het nu even mee doen. Als je je verzet opgeeft (en dus in feite je vlucht voor de realiteit van de situatie), creëer je ruimte in je geest en ontspanning.

Loslaten is niet wegstoppen. Van wat je wegstopt, houd je last, maar vaak onbewust. Als het er via de bewuste weg niet uit mag, gaat het ondergronds. Dan krijg je bijvoorbeeld lichamelijke klachten of slaap je slecht. Als je iets wegstopt, ben je eigenlijk nog in verzet. De onderliggende gedachte is: ik wil dit niet! Dus moet het weg en wel zo snel mogelijk. Aan werkelijk loslaten gaat acceptatie vooraf. Je kunt het wel niet willen, maar het ís er gewoon. Zie het onder ogen. Probeer er niks van te vinden, probeer er niks mee te hoeven.

Perfectie hoeft niet. Zolang je in je hoofd bezig blijft met eindeloos tegen elkaar afwegen van mogelijkheden, van jezelf eist dat je de allerbeste beslissing moet nemen en daarin naar perfectie streeft, wordt het moeilijk een beslissing te nemen en op te houden met piekeren en twijfelen daarover. Maar als je kunt leren loslaten dat alles perfect moet, als je kunt besluiten dat goed genoeg ook goed is, dan kun je op een gegeven moment ophouden met de maalstroom in je hoofd. Je mag de keuze maken die op dit moment het meest reëel is of het beste bij je past. Het gaat alleen maar over nu. Je kunt niet alles overzien, niet in de toekomst kijken. Misschien moet je een gemaakte keuze weer een keer herzien. Het zij zo.

Laat je verwachtingen los. We verwachten zoveel van onszelf, onze kinderen, onze partner, ‘het leven’. Het leven wordt eenvoudiger als we wat van die hooggespannen verwachtingen los kunnen laten. Dat neemt veel druk weg.

Als je loslaat, houd je op met energie in iets steken. Je houdt op het te voeden. En daardoor kan het je op den duur niet meer in zijn greep houden.

Vereenvoudigen betekent soms ook in letterlijke zin loslaten. Als je opruimt is het zaak om de spullen die je niet meer nodig hebt of die niet meer belangrijk zijn te kunnen loslaten. Ook dat geeft ruimte in je hoofd.
http://www.simplifylife.nl

woensdag 26 oktober 2011

Boekbespreking: 'SimplifyLife'

Het boek SimplifyLife ontrafelt de paradox van deze tijd: er is een teveel en we ervaren een tekort. En daardoor blijven we maar rennen en voortdurend op weg naar beter en mooier. We zijn aan het streefleven, kunnen en moeten altijd maar dóór, zijn 24 uur per dag bereikbaar, kunnen midden in de nacht werken en kiezen uit een scala van evenementen, hobby’s en mogelijkheden in onze ‘vrije tijd’ waar je minstens tien mensenlevens mee kunt vullen.

Door al die kansen en mogelijkheden is er altijd iets wat misschien beter en mooier was (geweest). Is er de onrust dat je misschien iets mist en de druk om te laten zien dat jij ook een geslaagd mens bent en geen loser. De plicht tot gelukkig zijn, je ‘goed voelen’ en succes leidt ertoe dat we voortdurend nieuwe wegen in hollen.

Een andere levenshouding leidt tot een andere leefstijl. Een levenshouding die niet uitgaat van verbetering maar van wat er al wél en van waarde is in het leven. SimplifyLife laat zien hoe streefleven kan veranderen in meer tevredenheid en acceptatie. De principes van SimplifyLife toepassen, betekent dat je, stapje voor stapje, minder hoeft. Af en toe even afstand kunt nemen van druk-druk-druk, aandachtiger kunt zijn, de dingen wat meer kunt nemen zoals ze komen, en wat vaker tevreden kunt zijn met wat er ís.


SimplifyLife: inhoudsopgave

Inleiding

DEEL 1 - Streefleven: waarom alles altijd mooier, beter en anders moet

1. De mogelijkhedenmaatschappij: te veel en toch tekort
2. De condition humaine: de onvolmaaktheid van het leven
3. Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid: het leven als keuzemenu
4. Het lot in eigen hand: de maakbaarheid van het bestaan
5. Geluk als hoogste doel: altijd blij en positief
6. Streefleven en presteren: over de leegte in een overvol bestaan

DEEL 2 - Terug naar de essentie: de principes van SimplifyLife

1. Het eerste principe: leer het onderscheid tussen wat echt belangrijk is en wat niet
 • Over prioriteiten in het leven en in je leven
 • De behoeften van de mens
 • Waarden en doelen
 • Urgentie en prioriteiten
 • Rust en reflectie
 • Vind ‘het midden’
 • Waarom zou je overal recht op hebben?
 • Weet je het niet meer? Relativeer!
2. Het tweede principe: leer kiezen en ga voor goed genoeg
 • Keuzevrijheid met een addertje onder het gras
 • Relativeer
 • Kiezen is verliezen
 • Goed is goed genoeg
 • Kiezen en waarden
 • Beperk je opties
 • Routines
 • Het onbewuste
 • Tevreden zijn
 • Realistische verwachtingen
3. Het derde principe: accepteer en laat los
 • Geef je verzet op
 • Geen controlfreak meer
 • Doelen loslaten
 • Delegeren
 • Schuldgevoel
 • Verzoening met de werkelijkheid
 • Realisme
 • Wachten tot het overgaat
 • Leg de lat lager
4. Het vierde principe: begrens en beperk (jezelf en anderen)
 • Waarom altijd maar je grenzen verleggen?
 • Beperking en betrokkenheid
 • Beperk je eisen aan het leven
 • Beperk jezelf
 • Geluk is beperking
 • Beperk anderen als ze teveel van je vragen
 • Leer ermee leven
 Rita Kohnstamm - ‘Een beschaafd mens worden vergt beheersing’

5. Het vijfde principe: oefen aandacht & verbind jezelf
 • Betrokkenheid
 • Verbondenheid
 • Geven en ontvangen
 • Netwerk als statussymbool
 • Flow
 • Multitasken kan niet
 • Je mocht eens wat missen!
 • De dingen zien zoals ze zijn
 • Mindfulness
 • Mediteren, is dat zweverig?
 • De kunst van concentratie: beter focussen
 • Toewijding en moeite doen
 • Overal op reageren hoeft niet
 • Volg niet altijd je gevoel!
Rients Ritskes - ‘Afzien is helemaal niet erg’

DEEL 3 - Stoppen met streefleven

1. De ander: ruimte geven
1.1 Opvoeding: leg de lat lager
 • Hoge opvoedeisen
 • Als ze maar gelukkig zijn
 • Presteren
 • Hyperouders
 • Materialistischer en extraverter
 • Lekker saai
1.2 Je relatie: niemand is perfect
 • Hoge verwachtingen
 • Mannen laten het ‘afweten’, vrouwen zitten overal bovenop
 • Respect en beleefdheid
1.3 Familie: vrij in verbondenheid
 • Leer omgaan met het verleden
 • Tekortkomen en tekortschieten
 • Niet langer kijken met kinderogen
 • Rituelen en een verhaal
2. Jijzelf: je voldoet al
 • Vergelijk minder
 • Vergeet jezelf
 • Authenticiteit
 • Minder verwachten
 • Imperfect mag
 • Soms is alles gewoon stom
 • Zelfcompassie

dinsdag 25 oktober 2011

Richt je aandacht op wat er is,,,

Aandacht oefenen...

Vereenvoudigen draait uiteindelijk om aandacht en focus. Focussen op wat echt belangrijk is en daar je volle aandacht aan geven. Het is mooi als je af en toe een staat van ‘flow’ kunt bereiken, waarbij je volledig opgaat in wat je doet. Maar dat hoeft niet, uiteraard. Betrokkenheid bij wat je doet, met wie en wat je bent, en de dingen (mensen!) buiten jezelf, en daardoor een verbinding tot stand kunnen brengen en je verbonden voelen. Dat is uiteindelijk misschien wel waar het allemaal om draait in dit leven.

Wanneer je je volledig op iets concentreert, kun je ‘flow’ ervaren. Psychologen gebruiken deze term om een staat te omschrijven waarin je helemaal opgaat in een activiteit, je hele wezen is erbij betrokken. Je raakt je gevoel voor tijd kwijt, je hebt geen gedachten die allerlei zijsporen bewandelen, je hebt een enorm gevoel van bevrediging. Het zijn vaak de momenten waarop je maximaal creatief bent en bergen verzet. Op flow-momenten beleef je het leven heel intens. Zo’n staat van flow kun je alleen maar bereiken als je je volledige aandacht aan iets geeft.

Als je lichaam en geest helemaal bij een taak betrokken zijn, kun je ook alledaagse dingen uitdagend maken voor jezelf. En zo kun je er een intense belevenis van maken. Wanneer je leert genieten door je energie te richten op datgene waar je voor gekozen hebt, haal je ook de zwaarte af van de ‘juistheid’ van je keuze. Je richt je aandacht, je geniet, je laat de niet gekozen alternatieven los.

Oefening baart kunst. Je aandacht op richten kan in de praktijk soms niet meevallen. Eis niet van jezelf dat je bij elke afwas die je doet in flow bent. Maar herinner jezelf er gewoon geregeld aan dat je met je volledige aandacht wilt zijn bij datgene wat je aan het doen bent. Je gedachten kunnen zijn als ongezeglijke puppies die elke keer weer alle kanten uitrennen. Roep ze telkens geduldig terug, maar blijf vriendelijk voor jezelf. Het is een proces, en oefening baart kunst.

Als je de dingen kunt zien zoals ze zijn, en mentale afstand kunt nemen van je gedachten, gevoelens en oordelen erover, ervaar je meer verbondenheid met de dingen en mensen om je heen. Een voorwaarde voor een 'zinvol' leven.

maandag 24 oktober 2011

Boekbespreking: 'Elke dag mindfulness'

Rob Brandsma is van vóór de hype. Al jarenlang is hij mindfulnesstrainer en schrijft hij boeken over het onderwerp. Daar is nu weer een prachtig exemplaar bij gekomen: ‘Elke dag mindfulness’. Een boek dat rust geeft en je helpt de realiteit te aanvaarden

Is het de toon? De korte, duidelijke zinnen, het begrip dat uit de teksten spreekt voor de ‘condition humaine’, het feit dat we allemaal tekortschietende wezens zijn en onze opdracht is om dat te leren aanvaarden?

Misschien moet ik het allemaal niet gaan analyseren. Feit is dat het boek Elke dag mindfulness mij iets doet. En dat het lastig is om het te recenseren. Omdat ik er zo in verdiept raak dat ik alleen maar wil doorlezen. Omdat ik bij elk hoofdstukje, elke overdenking ook weer wil stoppen om de woorden tot me door te laten dringen.

Mindfulness is iets wat je moet ervaren, maar psycholoog Rob Brandsma vond een manier om de ervaring zo dicht mogelijk te benaderen. Elke pagina van zijn boek bevat een overdenking (vaak een citaat van iemand anders) en daarbij plaatst Brandsma in een korte columnachtige stijl zijn eigen opmerkingen. Toegankelijk, begrijpelijk en overzichtelijk. Een willekeurige pagina:

‘“Zou moeten”, is een stok waarmee we onszelf slaan (citaat van Cheri Huber). Bitter. Dat is de smaak in de mond wanneer je jezelf verwijt dat een andere keuze beter was geweest. Maar bekijk het eens op deze manier: als je vooraf zou hebben geweten dat die keuze beter was geweest, zou je het dan hebben gedaan? Het antwoord is natuurlijk ja. Niemand kiest bewust slecht voor zichzelf. Niemand doet zichzelf bewust iets onprettigs aan. Als je het geweten had, had je het wel anders gedaan.

Had je een keuze? Nee. Je wist niet beter. Achteraf gezien lijkt het alsof je een keuze had, maar het was niet zo.

Met het idee dat een andere keuze beter was geweest, geef je jezelf er dus onterecht van langs. Op het moment van kiezen, besefte je immers niet dat er een andere en betere keuze mogelijk was.

Bitterheid is niet behulpzaam. Het is een stok die je niet helpt om et de volgende keer beter te doen. Bitterheid schept geen goede atmosfeer om te leren. Het doet ons krimpen, in plaats van groeien. Als er iets onprettigs gebeurt en je stapelt daarbovenop zelfverwijt, dan staat het 2-0. Maak van jezelf geen verliezer’.

Een boek om altijd bij de hand te hebben en open te slaan als je het even niet meer weet of wanneer je gewoon even wat bemoedigende woorden nodig hebt of hulp bij het aanvaarden van dat wat er is, ook al had je het graag anders gehad.


Leer onderscheiden wat echt belangrijk is en wat niet...

Vereenvoudigen houdt uiteindelijk in dat je niet meer alles wilt en hoeft, maar je zoveel mogelijk laat leiden door en je keuzes baseert op de dingen die er écht toe doen. Maar wat doet er nu echt toe? Als je weet wat je waarden zijn, kun je gemakkelijker prioriteiten stellen.

Waar het om draait is uit te vinden wat jij nu eigenlijk echt belangrijk vindt en wat ‘in het leven’ belangrijk is. Je kunt het leven niet volledig regisseren, nieuw, onvoorzien en tegenslag zijn ook een onlosmakelijk onderdeel van het leven. Wat je wél kunt, is proberen om te leven aan de hand van een aantal leidende waarden. Wie nergens aan toegewijd is, is te vergelijken met een stuurloos schip. Hij of zij heeft geen doel en kan ook geen koers bepalen, durft geen beslissingen te nemen of propt juist zijn tijd vol om maar niets te missen.

Waarden zijn anders dan doelen. Een doel is een actie die je op je lijst zet, voltooit en vervolgens kunt afstrepen. Waarden hebben geen eindpunt, maar geven ons hele leven lang een richting aan. Voorbeeld van een doel is elk weekend twee uur intensieve aandacht aan je kind te besteden. De waarde die daarachter zit, is een goede ouder willen zijn. Zo’n waarde vergt levenslange inspanning en is nooit ‘voltooid’.

Waarden en doelen hebben dus een relatie. Om de waarde te ontdekken die achter een doel schuilgaat, stel je jezelf de vragen: ‘Waarom doe ik dit? Welke kant ga ik op door dit te doen?’ De antwoorden op de vragen wijzen je in de richting van je waarden. Om maar wat simpels te noemen: de vuilnisbak buiten zetten kan een uiting zijn van je waarde hulpvaardig te zijn, actief deel te nemen aan het gezinsleven, of een ondersteunende partner te zijn.

Als je je waarden wilt vertalen in doelen, doe dat dan in termen van wat je wilt en kunt (actieve doelen), en niet in termen van wat je niet wilt en kunt (passieve doelen). Voorbeelden van actieve doelen: je beste vriend of vriendin wekelijks bellen, de kinderen elke avond voorlezen voor het slapen gaan, etc. Stel je dus de vraag: ‘Wat kan ik (anders) doen?’. Dat geeft een richting aan je handelen.

De illusie die de samenleving ons veelal verkoopt, is dat zingeving en waarde alleen te vinden zijn in de gerichtheid op jezelf: zelfachting, zelfontplooiing, zelfverbetering. Alles draait om ‘wat ik wil’. Maar vaker ligt betekenis in het geven van een bijdrage, in iets doen dat je directe eigenbelang overstijgt.

In het dagelijks leven reageren we vaak op wat urgent is. Urgentie zorgt niet alleen voor stress en onrust, maar kan ook verslavend werken. We ervaren een tijdelijk geluksgevoel bij het oplossen van urgente dingen. Bovendien is ‘druk zijn’ in de westerse samenleving een statussymbool: als we druk bezig zijn, voelen we ons belangrijk. Onze hectische bezigheden geven ons een gevoel van eigenwaarde en populariteit. Ze vormen dan ook een goed excuus om geen rekening te houden met de werkelijk belangrijke dingen in ons leven.

Stel je doelen dus op grond van wat belangrijk is, en niet op grond van urgentie. Door je doelen op te schrijven, maak je ze tastbaar en concreet. Bijvoorbeeld: een waarde voor jou is een betrokken ouder te zijn. Concreet doel: minstens drie keer in de week ’s avonds 10 minuten extra bij het bed zitten en praten over de dag.

Onrust en stress ontstaan vaak wanneer datgene wat je doet (je doelen) niet in overeenstemming is met je waarden. Daar kun je simpel achterkomen door na te gaan wat je de afgelopen weken allemaal gedaan hebt, en in hoeverre je activiteiten overeen kwamen met je waarden en intenties. Stress ontstaat ook wanneer je teveel tijd en energie besteedt (al dan niet gedwongen) aan doelen en activiteiten die in een bepaald levensgebied misschien wel een van je waarden dienen, maar daar op een ander gebied tegen indruisen.

Stop met zaken die niet belangrijk zijn en waar niemand op zit te wachten, die je doet omdat het altijd zo is gedaan. Of omdat je denkt dat het moet, verwacht wordt, niet anders kan of mag, of omdat het zo hoort. Leer daarom om ‘nee’ te zeggen tegen minder belangrijke activiteiten en irreële verwachtingen van anderen. Behandel minder belangrijke activiteiten snel en simpel. Voldoende is hier goed genoeg. En draag minder belangrijke activiteiten over aan anderen, bijvoorbeeld aan collega’s of medewerkers, of thuis aan andere familieleden.

Bouw bewust tijd in voor belangrijke zaken die niet urgent zijn. Daar draait het uiteindelijk om, dat zijn de dingen die je leven waardevol maken en die in de hectiek van alledag vaak op de laatste plaats komen.

http://www.simplifylife.nl

Boekbesprekingen: 'Kiezen is een kunst' en 'Lucht in je leven'

Kiezen is een kunst

Ben je een piekeraar, een perfectionist of een uitsteller? In deze tijd van overvloed is kiezen een ware kunst. Je doet het immers de hele dag. Op gebied van werk, relaties, kinderen, maar ook: welke shampoo neem je en wat wil je op je boterham?
Je hakt dus de hele tijd knopen door. Vaak ongemerkt. Soms met tegenzin of spanning.

In Kiezen is een kunst krijg je inzicht in hoe je kiest en en hoe je met minder gedoe en zonder spijt tot een keuze kunt komen.


Lucht in je leven

Dit boekje gaat over meer lucht in je leven: meer ruimte voor jezelf, voor anderen en voor wat er écht toe doet. Het gaat over een levensstijl van minder moeten. De bedoeling is niet om je de boel nóg efficiënter gaat organiseren. Dat helpt soms tijdelijk, maar uiteindelijk raak je er vaak nog gestrester van.

Je krijgt meer energie door je te beperken tot wat belangrijk is en los te laten. En door niet te focussen op je tekort, maar op wat er wél is. Dat schept tijd en aandacht voor de dingen die werkelijk van waarde zijn. En dat geeft lucht.

zondag 23 oktober 2011

Boek: "MindfulMama" door Iris Bouwman

Mindfulness is 'Genieten van het NU' denken veel mensen. Als dit moment een leuk moment is, dan is dat meegenomen. Geniet je van een moment met je kinderen, dan is dat natuurlijk extra fijn. Maar Genieten is geen voorwaarde voor mindfulness. Je bent juist mindful als je je gevoelens kunt toelaten als je bijvoorbeeld boos of verdrietig bent en ze niet probeert weg te krijgen. Gevoelens wegduwen kost een heleboel energie en kan je een gestrest gevoel bezorgen. Je zou kunnen zeggen dat echt aanwezig zijn in het moment voldoende is voor mindfulness. Het geeft je de mogelijkheid om blij te zijn met mooie dingen, en om verdrietig te zijn op verdrietige momenten. Genieten is dus geen noodzakelijke voorwaarde. Mindfulness betekent: Leven in het NU!

Voordelen van mindfulness:
Volledige aandacht voor je kinderen, partner en de dingen die je doet
Rust ervaren in ieder moment van de dag, dus ook in de hectiek
Meer geduld
Minder stress

Iris Bouwman: "Ik kwam erachter dat ik niet de enige mama was die wel wat rust kon gebruiken, en met het boek Mindfulmama wil ik mijn ervaringen met mindfulness met andere mama's delen. Hoe blijf je bijvoorbeeld rustig tijdens het ochtendritueel en ga je om met het vooruitzicht van 6 weken schoolvakantie? Het komt allemaal aan bod in het boek."

Recensies:
Weer een boek over mindfulness? Ja, maar dit boek is wel heel erg praktisch en prettig leesbaar. Iris Bouwman schrijft met de nodige humor en fijne relativeringen. Bijna iedere pagina heeft een 'gut-ja-zo-had-ik-het-nog-nooit-bekeken' effect.
J/M voor Ouders

Dit boek biedt praktische tips en oefeningen om nu eens écht meer rust in je leven te creëren, zonder dat je daar van alles voor hoeft te doen....! 
Mind Magazinevrijdag 21 oktober 2011

De 7 "Pilaren" van Mindfulness


Mindfulness betekent:

“Aandacht schenken aan wat zich voordoet in het heden, zonder erover te oordelen.”

Jon Kabat-Zinn noemt zeven kenmerken (pilaren) voor een goede basishouding die mindfulness bevorderend kunnen werken. Deze zeven pilaren staan niet los van elkaar maar overlappen en versterken elkaar wederzijds.


 • Niet oordelen
De gewoonte om onszelf en onze ervaringen voortdurend te beoordelen is zo sterk ingesleten dat we ons er nog nauwelijks van bewust zijn. Toch is deze neiging tot evalueren, vergelijken, be- en veroordelen een bron van innerlijke problemen en conflicten. Tijdens de beoefening van mindfulness is het de kunst om deze commentaren en oordelen zoveel mogelijk achterwege te laten en ons er zo min mogelijk door mee te laten nemen.

 • Geduld hebben
De drang naar snelle resultaten en oplossingen is een gevolg van onze conditionering en is een lastige valkuil die moeilijk te omzeilen is. De wirwar van gedachten en gevoelens die zich gewoonlijk in ons afspelen kun je niet van de ene op de andere dag omtoveren in een prettig gevoel. Geduld betekent dat je in eerste instantie de zaken kunt laten zijn zoals ze zijn en kunt zien zoals ze zijn. De wijsheid die in geduld besloten ligt is zich ervan bewust dat niets kan blijven zoals het is en dat alles voortdurend verandert, ook al zien we dat niet direct van het ene moment op het andere gebeuren. Op die manier kunnen we de tijd zijn werk laten doen en door het schenken van aandacht kunnen we de tijd misschien een handje helpen.

 • Altijd weer opnieuw beginnen
We hebben vrijwel altijd reeds voorgevormde opvattingen over wie we zijn en hoe we in elkaar zitten. Mindfulness betekent de bereidheid om alles wat we reeds menen te weten aan de kant te zetten en ieder moment volledig overnieuw te beginnen. Ook wanneer we dagen of weken lang niet hebben geoefend kan de gedachte ontstaan dat we het net zo goed helemaal kunnen laten zitten omdat het nu toch geen zin meer heeft. Niets is minder waar. Juist in omstandigheden die moeilijk zijn, juist wanneer we de moed dreigen te verliezen, juist wanneer gevoelens van hopeloosheid of onverschilligheid zich van ons meester dreigen te maken loont het de moeite om een nieuw begin te maken met oefenen.

 • Vertrouwen
Vaak hebben we in onze opvoeding geleerd om onze aandacht naar buiten te richten en te vertrouwen op wat anderen ons te zeggen hadden. We zijn meestal niet gewend om onze aandacht naar binnen te richten en te vertrouwen op signalen die van binnenuit komen. Sommige oefeningen kunnen soms pijnlijk, saai of zelfs irritant zijn. De motivatie om een dergelijke oefening toch te doen kunnen we alleen opbrengen indien we erop vertrouwen dat de richting van het proces dat in gang wordt gezet positief is. Het vertrouwen in het zelfhelende vermogen van ons eigen organisme kan geleidelijk groeien wanneer we met aandacht en toewijding oefenen. Zo kan er vertrouwen ontstaan in een andere manier van zijn en waarnemen.

 • Niet streven (niets willen bereiken)
Meditatie is de kunst van het niets doen, of de kunst van het niet doen. Er is een automatische tendens in ons bewustzijn aanwezig om dat wat zich voordoet te vergelijken met wat we wenselijk vinden. De tendens om onszelf te willen veranderen en verbeteren is bijna altijd onmerkbaar maar tevens op hardnekkige wijze aanwezig. Wanneer je gaat zitten met het idee “ik ga nu mediteren zodat ik straks volkomen ontspannen zal zijn” kun je er zeker van zijn dat je gefrustreerd zult raken. De gedachte “ik moet  ontspannen” is een bron van spanning en onrust op zich.

 • Acceptatie
Acceptatie is iets anders dan goedkeuring. We kunnen een onaangename waarheid accepteren zonder er blij mee te zijn. Het soort neutrale observeren en waarnemen waar het bij mindfulness om draait staat volledig los van goed- of afkeuring. Een goed voorbeeld is pijn, een gegeven waar we vroeg of laat allemaal last van hebben. Indien zich fysieke pijn aandient tijdens het mediteren is het de kunst om die in zoverre te accepteren dat je haar waarneemt zonder haar te willen wegdrukken, zonder er commentaar op te hebben, zonder er een oordeel aan te verbinden. Dat wil niet zeggen dat je blij bent met de pijn. (Het wil ook niet zeggen dat je niet even van houding kunt veranderen om bijv. een verkrampte spier wat de ruimte te geven.) Maar de waarneming ervan krijgt wel een andere kwaliteit. Het verzet ertegen neemt af. En dan kunnen we soms ontdekken dat een gedeelte van het probleem met pijn bestaat uit de neiging om de pijn te willen wegdrukken of vermijden. Maar soms kunnen het ook bepaalde gedachten of gevoelens zijn die we niet willen accepteren. Het gaat om de bereidheid om de dingen te zien zoals ze zijn.

 • Loslaten
Onze geest wil vast blijven houden aan ervaringen die prettig zijn. Wanneer we een prettige of bijzondere ervaring hebben gehad ontstaat er al snel een neiging om die ervaring te willen herhalen. Dit is gegarandeerd een bron van frustratie, aangezien ervaringen zich niet laten herhalen. Iedere ervaring is namelijk uniek. Maar het kan ook gebeuren dat onze geest juist blijft vasthouden aan negatieve ervaringen en gevoelens: een ervaring van gekrenktheid, de behoefte aan wraak of vergelding of het idee ergens slachtoffer van te zijn. Vanzelfsprekend zijn er dan andere aspecten die toch belonend werken. Iedere nacht wanneer we gaan slapen moeten we de dag loslaten. Indien we dat niet doen kunnen we niet in slaap vallen en is dat het eerste signaal van toegenomen stress. Als we onszelf dwingen om in slaap te vallen (dus de grip op onze geest versterken) dan maakt dit het probleem alleen maar erger. Loslaten is een subtiele kunst die dagelijkse oefening vereist.

donderdag 20 oktober 2011

'Handboek Meditatief Ontspannen' en 'Honderd lessen in Mindfulness'

Effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress van de auteur Jon Kabat-Zinn.

Vier jaar geleden verscheen dit belangrijke boek over stressreductie. Het was al enige tijd niet meer in de handel, en het verschijnen van een nieuwe Nederlandstalige editie is een goede gelegenheid om dit werkboek, gebaseerd op het trainingsprogramma dat dr. Jon Kabat-Zinn ontwikkelde in zijn stresskliniek, opnieuw onder de aandacht te brengen. De in het boek beschreven aanpak vindt bovendien steeds meer weerklank bij therapeuten in Nederland en België.

Over de auteur:
John Kabat-Zinn, Ph.D., is oprichter en directeur van de Stress Reduction Clinic van het gezondheidscentrum van de universiteit van Massachusetts en lector bij de subfaculteit Preventive and Be-havioral Medicine. In 1993 werd een reportage over zijn kliniek uitgezonden in de serie Healing and the Mind met Bill Moyers. Momenteel is hij medewerker van het Fetzer Institute. Zijn belangrijkste objecten van onderzoek zijn: de interactie tussen lichaam en geest bij helende processen, klinische toepassing van de beoefening van aandacht voor mensen met chronische pijn en aan stress gerelateerde stoornissen en de maatschappelijke toepassing van de beoefening van aandacht. In 1992 hebben hij en zijn collega's een kliniek voor stressreductie opgericht in de binnenstad van Worcester, Massachusetts, waar voornamelijk mensen uit minderheidsgroepen en met een laag inkomen worden behandeld. Bovendien begeleidt hij een gezamenlijk programma van het gezondheidscentrum van de universiteit van Massachusetts, het Massachusetts Committee of Criminal Justice, en het Massachusetts Department of Corrections om gevangenen te trainen in de beoefening van aandacht, met als doel het verminderen van verslavend en zelfvernietigend gedrag, geweld en recidivisme.

Voorheen heeft hij groepen rechters, katholieke priesters, atleten die deelnamen aan de Olympische Spelen (het roeiteam van 1984) en gezondheidswerkers getraind in de beoefening van aandacht. Hij is de auteur van Full Catastrophe Living: Using the Wisdom ofYourBody and Mind to Face Stress, Pain andlllness (Delta 1991).

Inhoud:
Dr. Jon Kabat-Zinn ontwikkelde aan de universiteit van Massachusetts een gedurfd en succesvol programma voor mensen die gebukt gaan onder zware stress. 'Handboek meditatief ontspannen' is gebaseerd op het trainingsprogramma dat zijn patiënten in de stresskliniek volgen, en is bestemd voor iedereen, gezond of niet, die zijn of haar beperkingen wil overstijgen en wil groeien naar hogere niveaus van gezondheid en welbevinden. Kabat-Zinns systematische aanpak om nieuwe vormen van beheersing en wijsheid in ons leven te ontwikkelen is gebaseerd op onze innerlijke talenten om te ontspannen, aandacht te schenken, bewust in het hier en nu te leven en tot inzicht te komen. Inspiratiebron van dit model zijn boeddhistische meditatietechnieken.

Doelgroep:
Mensen die op zoek zijn naar de balans in zichzelf en innerlijke rust in het Hier en Nu.

Beoordeling:
Prima naslagwerk voor mensen die de aandachttraining hebben gevolgd. Zeer uitgebreid wordt in het boek de methodiek in alle aspecten duidelijk uitgelegd en toegelicht. Ook voor mensen die de training niet hebben gevolgd zeer interessant. Gelukkig is er een nieuwe druk verschenen (2005). Zeer zeer boeiend, maar bij voorkeur in combinatie met het volgen van de aandachttraining.Honderd lessen in Mindfulness

Een bloemlezing van honderd citaten, geselecteerd uit het 'Handboek meditatief ontspannen' (2000)* van de bekende Amerikaanse emiritus hoogleraar geneeskunde en meditatiemeester Kabat-Zinn, die wereldnaam verwierf met zijn methode van aandachtstraining. Deze lessen (citaten), meestal op een pagina weergegeven, helpen de lezer op het pad van gewaarzijn, genezing en vreugde. Of je nu probeert geduld te oefenen, om te gaan met pijn of stress, negatieve gedachten een halt toe te roepen - je zult merken dat deze eenvoudige meditaties je helpen om in balans te komen en te leven in het hier en nu. Mindfulness houdt in dat je vastberaden probeert je lichamelijke ongemak en je geagiteerde emoties waar te nemen en te accepteren, moment na moment (citaat 96). Een cadeauboek in klein, bijna vierkant formaat; de citaten zijn afgedrukt tegen een lichtgroene achtergrond met enkele afbeeldingen.

dinsdag 18 oktober 2011

Boekbespreking: Mindfulness: voor een gelukkiger leven


Door: Ger Schurink, 

Mindfulness: voor een gelukkiger leven, geschreven door Thich Nhat Hanh.

In Mindfulness laat Thich Nhat Hanh zien hoe belangrijk het is om aandachtig te leven. Als je bewust leeft, beweegt, eet en met relaties bezig bent, zul je je vanzelf gelukkiger voelen. Met zijn oefeningen in mindfulness leert Thich Nhat Hanh je je geest te trainen om in het moment te leven. De oefeningen verbeteren je concentratie en verschaffen je inzicht, waarmee je je uiteindelijk kunt bevrijden van angst, spanning en boosheid en je het geluk beter kunt ervaren.

Mindfulness is het eerste boek dat alle oefeningen en meditaties van Thich Nhat Hanh bevat die hij samen met zijn meditatiegemeenschap gedurende zestig jaar heeft ontwikkeld. De 84-jarige auteur heeft al een indrukwekkend aantal boeken op zijn naam staan.

Dit boek bestaat uit zes hoofdstukken:
 • Dagelijkse oefeningen
 • Eetoefeningen
 • Lichamelijke oefeningen
 • Relatie- en gemeenschapsoefeningen
 • Overige oefeningen
 • Oefenen met kinderen

Mindfulness is een activiteit met veel verschillende kanten: van oorsprong is het is een belangrijk onderdeel van het Boeddhistische pad op weg naar verlichting, een nieuwe behandelmethode in de geestelijke gezondheidszorg (MBCT)* en manier om stress te reduceren en kalmer, vrediger en gelukkiger te worden (MBSR)**.

Mindfulness van Thich Nhat Hanh past bij de laatste categorie. In de inleiding schrijft de auteur: met mindfulness kunnen we de innerlijke vreugde bewaren, zodat we beter kunnen omgaan met de uitdagingen in ons leven. Zo scheppen we de basis voor vrijheid, vrede en liefde in onszelf.

Thich Nhat Hanh legt sterk de nadruk op het ademen met positieve instructies aan onszelf. Veel van de oefeningen die hij beschrijft zijn variaties op de instructies bij de dagelijkse oefeningen in het eerste hoofdstuk. Ik citeer er enkele die de inhoud en de sfeer van het boek goed weergeven.

Ik adem in en zie de blauwe hemel
Ik adem uit en glimlach naar de blauwe hemel.
Ik adem in en ben me bewust van de prachtige herfstbladeren
Ik adem uit en glimlach naar de de prachtige herfstbladeren
.

In deze wijze beschrijft de auteur ook de toepassing van mindfulness in het dagelijks leven, terwijl we lopen, eten, drinken, spreken etc.

Ook het omgaan met heftige pijnlijke gevoelens komt in het boek uitvoerig aan de orde in 'Relatie- en gemeenschapsoefeningen'. Kenmerkend voor de mindfulness volgens Thich Nhat Hanh is het accent dat hij legt op het eerst contact maken met positieve gevoelens voordat je aandacht richt op de problematische emoties.

Als je een moeilijke periode in je leven doormaakt, moet je eerst je gevoelens van geluk opkrikken voor je aan problemen kunt werken.
De volgende meditatie kan je helpen:
Ik adem in en ben me bewust van het gevoel van vreugde in mezelf
Ik adem uit en glimlach naar het gevoel van vreugde in mezelf.
Ik adem in en ben me bewust van het gevoel van geluk in mezelf
Ik adem uit en glimlach naar het gevoel van geluk in mezelf.
Ik adem in en ben me bewust van het pijnlijke gevoel van in mezelf
Ik adem uit en laat de spanning in dat pijnlijke gevoel in mij los.


Mindfulness: voor een gelukkiger leven, maakt waar wat de titel belooft. Het is een boek met heel veel praktische oefeningen die je kunt doen in allerlei dagelijkse activiteiten. Het consequent toepassen van de vele aanwijzingen van de auteur zal er beslist aan bijdragen dat je bewuster en gelukkiger leeft. Bovendien is het boek een verademing vergeleken met veel boeken die er in de afgelopen jaren over mindfulness zijn verschenen. Een online boekwinkel kan op dit moment al 184 titels leveren waarvan er 40 in het Nederlands zijn geschreven of vertaald. Thich Nhat Hanh's boek is een basisboek, orgineel, makkelijk leesbaar, zonder moeilijke begrippen, prietpraat en overbodige informatie.

Het boek is vooral geschikt voor mensen die in de mindfulness een weg zoeken naar ontspanning, vreugde, vrede en geluk. Het sluit vooral goed aan bij de mindfulness based stressreduction (MBSR).zondag 16 oktober 2011

Boekbespreking: Mindful Opvoeden

Door: Els Kuneman.

Als alleenstaande moeder van Joshua (6 jaar) en Gwendolyn (9 jaar), is opvoeden soms hard werken. Het boek Mindful opvoeden van Virginie Vandaele & Bruno Tang gaf mij een aantal praktische inzichten, tips en soms ook bevestiging en steun en mildheid in relatie tot mijzelf als ouder, en mijn kinderen.

Ik wil anders opvoeden dan mijn ouders waar ik heb geleerd dat emoties, kwetsbaar zijn, niet behoren te worden getoond of gedeeld. Beter was om deze weg te redeneren of te verdringen en dus op te kroppen. Het toelaten (zijn) van emoties heb ik dus moeten leren, en dat kost me soms nog moeite.

Dat breng ik over op mijn kinderen, mijn onvermogen wordt hun onvermogen. Door mindfulness toe te passen bij mezelf leer ik mijn emoties te laten zijn. Maar hoe doe ik dat bij mijn kinderen, op kind niveau.

Door als mamma bewust aanwezig zijn in de opvoeding: nieuwsgierig, open en niet oordelend, zonder verwachtingen de kinderen tegemoet treden. Daarbij helpen je kind contact te laten maken met zichzelf en te stimuleren een respectvolle relatie met de ander en de wereld aan te gaan. Door als ouder de juiste balans te vinden tussen grenzen en wederzijds respect leer je jouw kind, zelfstandig en autonoom door het leven te gaan. Voordoen is nadoen.

Dit boek geeft daar heel praktische tips en aanwijzingen voor. Sommige voor de hand liggend, bij anderen is het een AHA-erlebnis . Emoties “gewoon” benoemen is er zo één of kijk naar de behoefte achter het (lastige) gedrag bij het kind. Wat mij vooral aansprak is: help kinderen weer hun lijf te voelen, zeker aangezien er in hun jonge leven al veel van hun hoofd wordt gevraagd. Gewoon door aanraken, massage, kietelen, cijfers of letters op hun rug tekenen, en buitenspelen: de bast van een boom voelen, met blote voeten in de modder, gras onder hun voeten...

Ook alternatieven voor straffen en belonen worden aangereikt, het “gewoon” samen genieten, samen zijn... Kinderen zelf een oplossing laten zoeken bij problemen, de consequenties van gedrag te laten ervaren, het ellendige gevoel is al voldoende….

Elke hoofdstuk besluit met een aantal vragen met betrekking tot het onderwerp dat behandeld is. Dit helpt om meteen de aangeboden informatie praktisch toe te passen. Verder staan er in de hoofdstukken regelmatig zoals ik ze noem : tegeltjeswijsheden, maar dan vanuit de mindful levensstijl. Daar ben ik persoonlijk altijd al weg van, dus ik geniet van deze korte en ware wijsheden. Zij geven vaak de kern aan in wat er is behandeld en aan de orde is gesteld.

Samenvattend: ik vind dit een fijn boek, goed leesbaar en praktisch te gebruiken en toe te passen. Een goede balans tussen tips voor jezelf als persoon en in de ouderrol, met daarnaast herkenbare en bruikbare aanwijzingen en voorbeelden bij kinderen.

“ Bekijk je kind elke dag opnieuw, als was het voor de eerste keer “

Mindful opvoeden, Virginie Vandaele & Bruno Tange Het eerste boek dat de basisvaardigheden van mindfulness toespitst op het bewust opvoeden van kinderen.en groeiboek voor ouders over bewust aanwezig zijn, vrij zijn en kiezen, los van ingesleten gedragspatronen en vastgeroeste verwachtingen.

Bestel via Bol.com

Jon Kabat Zinn, grondlegger van Mindfulness

Jon Kabat-Zinn (5 juni 1944) is oprichter en voormalig directeur van de Stress Reduction Clinic van het gezondheidscentrum van de universiteit van Massachusetts, waaraan hij als hoogleraar was verbonden. Hij ontwikkelde aandachtstraining (Mindfulness), een techniek om mensen te leren omgaan met stress, angst, pijn en ziekte. Hij noemde zijn programma Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Zijn missie is om aandachtstraning een plaats te geven binnen de reguliere geneeskunde en in de samenleving als geheel. 

Kabat-Zinn publiceerde verschillende wetenschappelijke artikelen over aandachtstraining en de klinische toepassingen ervan. Ook schreef hij een aantal boeken. In 1971 promoveerde Kabat-Zinn in de moleculaire biologie aan het prestigieuze MIT. Daar studeerde hij bij Salvador Luria, die de Nobelprijs voor de geneeskunde had gewonnen.

Kabat-Zinn heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de moderne gezondheidszorg. Hij deed onderzoek naar de interactie tussen lichaam en geest en naar de klinische toepassing van aandachtstraining voor mensen met chronische pijn en stress gerelateerde klachten.

In 1979 begon Kabat-Zinn met het doceren van Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) in de Stress Reduction Clinic van de universiteit van Massachusetts. Kabat-Zinn werkte aanvankelijk met uitbehandelde patiënten met chronische pijn en/of stressklachten, om hen te leren omgaan met hun pijn en hun zorgen en verdriet daarover. MBSR is cursus van acht weken. Daarin leren patiënten op een andere manier met hun klachten om te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van meditatie en hatha yoga, waarbij het er om gaat zich bewust te zijn van het moment ( "hier en nu").

Kabat-Zinn en zijn collega's hebben onderzoek gedaan naar de effecten van deze vorm van aandachtstraining op de hersenen en op de verwerking van emoties (in het bijzonder onder stress) en op het immuunsysteem. Hij publiceerde onder andere over het effect op psoriasis en bij borderline-patiënten. Ook geeft hij training aan (ex-)gedetineerden, zakenmensen en professionals in de gezondheidszorg. In tal van gezondheidsinstellingen wereldwijd wordt MBSR toegepast.

Kabat-Zinn is lid van het bestuur van het Mind and Life Institute. Dit instituut bevordert de dialoog tussen de dalai lama (Tenzin Gyatso) en westerse wetenschappers met als doel meer inzicht te krijgen in de verschillende vormen van kennis en de aard van de geest, emoties en de werkelijkheid te doorvorsen.

Mindfulness voor Kinderen en Jongeren

Leren surfen op de golven van het leven….

Niet alleen volwassenen piekeren en hebben last van stress, faalangst of een laag zelfbeeld. Ook kinderen en jongeren kunnen bang, verdrietig en boos zijn en daar geen vat meer op hebben. In dat laatste geval is het voor hen prettig vaardigheden aan te leren om je goed staande te kunnen houden in deze tijd. Dat je ervaart hoe je ontspant en ‘een hoofd vol gedachten’ tot rust brengt. Het is fijn om te weten hoe je met lastige emoties om kunt gaan zonder er helemaal door meegesleept te hoeven worden of je hier almaar zorgen over te maken. 

Mindfulness voor kinderen leert aandacht schenken aan deze mix van gevoelens en gedachten, te ontspannen met datgene wat er is (zonder oordeel aanvaarden van het hier en nu) en zo zelfverzekerd op de golven van het leven te leren surfen.

Met aandacht- en bewegingsoefeningen, yoga, ademregulatie, geleide meditaties en helende verhalen leren kinderen en jongeren op een speelse en aangepaste manier de kernvaardigheden aan van ‘leven in aandacht’ en leggen ze de basis voor een spiritueel bewust leven.

Mindfulness, Hoe..?


Mindfulness is eigenlijk gewoon een vorm van meditatie. Maar dan wel zonder de “zweverigheid”. “mystiek” of de “verschillende staten van zijn”...

Nee, niets van dat alles. Gewoon, op regelmatige momenten je proberen je bewust te zijn van het “nu” ; van het “moment” en van wat je op dat moment denkt, doet, voelt, ervaart enz. Wees je bewust van alles wat er op dit moment gebeurt, en laat alle gedachten rustig passeren. Probeer ze niet te sturen, vast te houden of juist los te laten. Oordeel nergens over, maar laat ze komen en gaan, zoals ze zelf willen. Jij doet niets anders dan ze waarnemen...

Mindfulness is iets wat iedereen gewoon kan. Je moet er hooguit iets voor afleren. Namelijk Oordelen... Waar het om gaat is dat je alles waarneemt zoals het is, het laat komen en weer laat gaan en dat je er daarbij geen oordeel over probeert te hebben.

En juist dat vergt oefening en een beetje discipline...

Om je daarbij te helpen, heb ik deze site gemaakt en “Tweet” ik regelmatig korte posts, die je kunnen helpen je aandacht te richten en in het moment te houden. Oefen regelmatig, liefst dagelijks. Begin met vijf minuten per dag (op momenten dat het jou uitkomt) en bouw dat (langzaam) uit tot zoveel je maar wilt.

Op den duur zul je merken dat je op ieder moment je aandacht kunt richten op het moment.

Veel mensen vinden mindfulness een fijne techniek, maar hebben in het dagelijks leven moeite om het in te passen of om er mee te oefenen. In het begin blijkt het vaak effectief om je aandacht te richten op je ademhaling. Probeer hem ook weer niet te “sturen” maar probeer simpelweg te ervaren hoe de ademlucht naar binnen- en weer naar buiten stroomt. Keer op keer...

Ook kun je b.v. een steentje of een ander kleinood in je broekzak doen. Iedere keer als je dit dan voelt, herinnert het je eraan dat je moet genieten van het moment...

Denk je dat het iets voor je is, volg dan b.v. deze online-cursus Mindfulness.

Voel je trouwens vrij om contact met me op te nemen als het niet lukt, of als je ergens in vastloopt.

Veel succes..!