zaterdag 30 juni 2012

De Grote Stilte

Veel mensen ervaren stress in hun leven. Ze worden geleefd door de omstandigheden en drijven weg van zichzelf. Stilte opzoeken biedt uitkomst...

In onze cultuur wordt stilte vaak nog beschouwd als saai. In haar boek maakt Miek Pot duidelijk dat het tegendeel waar is. Stilte en rust hebben een genezende werking. Als je de stilte opzoekt en naar binnen keert (contemplatie), kun je weer bij jezelf komen en je prettiger voelen. Bovendien is stilte een bron van creativiteit en inspiratie.

Je kunt stil-zijn en contemplatie trainen, alleen of in een groep. Daarvoor geeft dit boek handvatten. De tekst wordt afgewisseld met mystieke overpeinzingen, die de lezer helpen een moment stil te staan.

Miek Pot verloor zelf het houvast in haar leven, en zocht de stilte op: twaalf jaar bracht zij door in een kluizenaarsklooster. Daar ervoer zij de stilte en leerde veel over contemplatie. Deze wijsheid draagt zij door trainingen over op anderen. In april 2007 verscheen haar succesvolle boek 'Naar het hart van mijn ziel'.

De auteur beschreef in een eerder boek, 'Naar het hart van mijn ziel', de twaalf jaren die zij doorbracht in een kluizenaarsklooster. Tegenwoordig begeleidt zij mensen aan de hand van NLP en het enneagram, en bij meditatie/contemplatie. Dit nieuwe boek verduidelijkt wat de waarde van innerlijke verstilling is - of kan zijn - en reikt de lezer die dit wil beproeven veel behulpzame adviezen aan.

Het boek is opgebouwd uit vier delen, waarvan de titels voor zich spreken:
(1) Het belang van de stilte;
(2) Hoe word je stil?;
(3) Wat kom je tegen? en
(4) Wat brengt de stilte?

Een centraal punt in het betoog is de aanbeveling om zich niet te laten ontmoedigen maar bij de innerlijke onrust die juist in meditatie naar boven kan komen, terug te keren naar een 'focus', een punt waaromheen de aandacht zich opnieuw kan bundelen - meestal de ademhaling (vanuit het bekken), eventueel een mantra of symbolische voorstelling. Verder bepleit de auteur vooral het ingesteld-zijn op loslaten in plaats van het willen bereiken van een resultaat. Het gaat erom, alleen maar heel eenvoudig aanwezig te zijn.

De tekst is gelardeerd met gedichten. Het taalgebruik en de opmaak van het boek ademen stilte.woensdag 27 juni 2012

Mindfulness maakt pijn hanteerbaarder

Het brein van wie mediteert, functioneert anders dan dat van gewone mensen. Dit zie je vooral in hoe hersenen op pijn reageren. Onderzoeker Kelly McGonigal ontdekte dat training in meditatie ook fysiek waarneembaar is.

Ervaren mediteerders doen nauwelijks een beroep op de hersenkwabben voorin het hoofd, waar oordeelsvermogen zit en taalvaardigheid. Hun hersenen zijn vooral bezig met registreren. ‘Gewone’ mensen daarentegen verzinnen zo gauw ze pijn ervaren, tegen wil en dank de engste verhalen.

Hittebandje
In haar onderzoek kregen proefpersonen een band om het been die hitte uitzendt. Zij mochten aangeven op welk punt zij pijn ervoeren. Wat bleek: mediteerders drukten pas bij een veel hogere temperatuur op het knopje. Mediteerders schenken meer aandacht aan de onmiddellijke gewaarwording van het moment. Gewone mensen leven meer in het verleden en in de toekomst, en beginnen direct een verhaal te maken: Ai, doet me dat even zeer! Wat ben ik een kluns. Wanneer houdt dit weer op?

Verhalen vertellen
Neurologen onderzochten wat het brein doet als het niets te doen heeft. Het levert voortdurend commentaar op wat we beleven. Wat denkt hij van mij, wat denk ik van hem, etc. Het brein is voortdurend aan het oordelen en aan het evalueren. Meditatiedocenten zeggen: laat het verhaal los. Dat verzin je om je ervaring heen en juists dat creëert het lijden. Hoe meer iemand zich mediterend richt op de pure pijn-ervaring, hoe meer pijn hij kan verdragen.

Jezelf foppen
McGonigan vond nog een verschil. Wat de hersens van nieuwe mediterenden doen om het lijden te verzachten, is het tegenovergestelde van wat ervaren mediteerders doen. ‘Nieuwe mediteerders’ proberen pijn en de bijbehorende emoties te negeren, ervaren mediteerders blijven rustig observeren zonder verder te oordelen. Toch kun je snel ervaren worden. Al na acht weken training kun je de fatale verhalenmachine stop zetten.
maandag 25 juni 2012

Meditatie, tovertruc of levenshouding?

Mindfulness helpt tegen psychisch leed bij jongeren, is de bijna euforische vaststelling van recent onderzoek van de KULeuven. Meteen wordt gespeculeerd over de mogelijkheid om mindfulnesstraining op de middelbare school te introduceren. Kwestie van jongeren preventief en in groep aan te pakken. Mindfulness of elke andere vorm van meditatie die erop neer komt dat je als mens bewust met gebeurtenissen en gedachten omgaat, is een levensstijl. Willen en kunnen scholen aan die grondige verschuiving in de 'minds' meewerken?

Door: Marleen De Geest

De zorgeloosheid van de jeugd is een fabel. Jonge mensen leven niet in een apart wereldje maar gaan mee in de turbulentie in hun dichte of ruimere omgeving. Vandaag wordt onder ogen gezien dat depressies al op jonge leeftijd kunnen voorkomen. Splinternieuw onderzoek van de KULeuven stelde vast dat mindfulnesstraining jongeren tegen al te groot psychisch leed zou beschermen.
Dat mindfulness de terugval in een depressie bij volwassenen met de helft vermindert, was al eerder wetenschappelijk vastgesteld. Met de steun van vzw 'Ga voor Geluk' en de hulp van het Instituut voor Aandacht en Mindfulness, bekeek de KULeuven bij vierhonderd Vlaamse jongeren in middelbare scholen het effect van deze meditatietraining. En het resultaat valt positief uit, al moeten de gedetailleerde bevindingen nog worden gepubliceerd.

Loslaten
Het hoeft ook niet te verbazen dat mindfulness een balsem is voor de geest. En al helemaal niet dat het psychisch leed op afstand houdt. Afstand is precies het mechanisme dat een rol speelt.
Iedereen die een beetje ervaring heeft met piekeren, en wie heeft dat niet, weet dat je al snel in een tunnel terechtkomt. Met wat geluk schijnt aan het eind van de rit de zon maar onderweg kun je er niet uit ontsnappen.

Gedachten die niet worden onderbroken, leiden een eigen leven en nemen je mee op sleeptouw. In het ergste geval zorgt het autonoom zenuwstelsel ervoor dat je er fysieke klachten bovenop krijgt die op hun beurt nieuwe zwarte gedachten oproepen.

Mindfulness wil dat proces doorbreken, precies door naar je gedachten te kijken en het proces van somberte bewust mee te maken. Wie dat een paar keer doet, ontcijfert zijn eigen spleen, depressie en, waarom niet, zijn eigen tevredenheid en geluk. Meditatie verlegt de banen in de geest en de prioriteiten in de ziel.
Want wat er vooralsnog niet is bij verteld, is dat met een regelmaat naar jezelf terugkeren op zich al een bron van rust en innerlijk comfort vormt. De ervaring bestaat erin dat de omgeving wat verstilt en overbodig wordt omdat blijkt dat je alles in jezelf hebt om je goed te voelen.

Het is niet spiritueel, of misschien wel, maar dat doet er volstrekt niet toe. Maar het is wel ver van onze ratrace zoals we hem kennen en zoals die ook op scholen heerst. Het ligt ver van het steeds meer moeten, kunnen, kennen, verzamelen, bezitten, controleren, verlangen en verliezen.
Het vormt een nulpunt dat de geest verfrist en bevrijdt. Van daaruit kan een mens met vernieuwde belangstelling en energie steeds weer vertrekken en des te meer doen zonder almaar te willen presteren.

En nu is het de vraag of scholen zich in dat programma van loslaten willen inschrijven. Scholen wensen immers de voorafspiegeling te zijn van de samenleving waar ze jongeren op voorbereiden, eerder dan de bakermat van een nieuwe, ietwat contemplatieve, levenshouding.

Bron: 6minutes
vrijdag 22 juni 2012

Mindfulness Als Uitweg

Praktische Oefeningen Voor Alledaagse Problemen

Mindfulness is een manier van denken en voor velen steeds meer een manier van leven. Het helpt om de onvermijdelijke hindernissen van het leven te nemen. Mindfulness leert om aandacht te geven aan het nu. Alleen in het nu kunnen we immers volledig leven. Het wil vermijden dat wij ons te veel gaan richten naar wat was en wat nog moet komen en dat we onszelf gijzelen in oordelen over onszelf en de ander, in kleine en minder kleine zorgen,…

Mindfulness wint ook steeds meer terrein in de geestelijke gezondheidszorg. Het wordt door artsen en therapeuten algemeen aanzien als een volwaardige therapie die wetenschappelijk is onderbouwd en waarvan onderzoek aantoont dat ze goed werkt, zeker bij de aanpak van stress, (herval in) depressie, angst en pijn. Dit boek richt zich zowel naar wie mindfulness als denkwijze wil ontdekken, naar de wat meer ervaren mindfulness beoefenaar en naar de arts en de
therapeut die met mindfulness als therapie aan de slag wil.

Mindfulness biedt je een pad naar welzijn. Het geeft je de hulpmiddelen om tegen de onvermijdelijke hindernissen van het leven opgewassen te zijn. En hoewel mindfulness misschien exotisch klinkt, kun je het ontwikkelen – en profiteren van de bewezen heilzame effecten ervan – zonder speciale training en zonder dat het je heel veel vrije tijd kost.

De bekende en ervaren mindfulness therapeut Ronald Siegel beschrijft in dit boek waar mindfulness vandaan komt, hoe het kan worden toegepast in zowel het dagelijkse leven als in therapie. Verder laat hij in deze uitnodigende gids precies zien hoe dat in zijn werk gaat. Je krijgt doeltreffende strategieën die je kunt gebruiken terwijl je naar je werk rijdt, de hond uitlaat of de afwas doet. Ook krijg je tips om praktisch aan de slag te gaan met oefeningen die maar 20 minuten per dag in beslag nemen. Stappenplannen, die je naar behoefte kunt aanpassen, helpen je om je aandacht zo te richten dat je in je dagelijks leven meer bereikt met minder inspanning.
Over de auteur:

Ronald D. Siegel is doctor in de psychologie en docent aan de Harvard Medical School, waar hij al meer dan 25 jaar lesgeeft. Hij is coauteur van Back Sense (2002), een boek dat westerse en oosterse benaderingen voor het behandelen van chronische pijn integreert. Tevens is hij coauteur van het veelgeprezen Mindfulness and Psychotherapy (2005), een wetenschappelijk boek over het gebruik van mindfulness als therapie.

NBD|Biblion recensie
De auteur geeft met dit veelzijdige boek zowel hulpverleners als leken een bijzonder waardevol boek en werkboek in een, bestaande uit overzichtelijke hoofdstukken, boordevol uitdagingen en meditaties. De ervaren therapeut is tevens deskundige op het gebied van mindfulness en dat blijkt wel uit dit boek, dat diep en toch zeer concreet ingaat op het beoefenen en toepassen van mindfulness. De titel valt op, omdat mindfulness feitelijk het tegenovergestelde van een uitweg is. Uitdagingen zullen er altijd zijn, maar het accepteren van wat zich aandient en flexibel leren omgaan met onszelf en het leven, vormt wellicht de uitweg waarop de titel doelt. Bevat een uitgebreide bibliografie naar onderwerp en een notenapparaat. Paperback met vrij kleine druk.woensdag 20 juni 2012

‘Mindfulness goed tegen Prikkelbare Darm Syndroom’

Patiënten met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) hebben mogelijk baat bij een combinatie van mindfulness training en yoga. Dat blijkt uit een kleinschalige Amerikaanse studie onder 75 vrouwen.

De wetenschappers van de Universiteiten van North Carolina, verdeelden de vrouwen – die allemaal last hadden van PDS-klachten, zoals buikkrampen, een opgeblazen gevoel, obstipatie en diarree – in 2 groepen.

De ene groep kreeg 2 maanden lang wekelijks een ‘mindfulnesstraining’, een soort meditatie. De andere groep nam deel aan een lotgenotengroep waarin ze elkaar ondersteunden.

Na 3 maanden hadden de vrouwen die de training hadden gevolgd veel minder last van hun symptomen. De onderzoekers denken dat de training zeker een optie kan zijn voor mensen met PDS.

‘De studie laat zien dat mindfulness-training een therapeutisch effect heeft op de ernst van de PDS-klachten, de kwaliteit van leven verbetert en stress tegengaat’, aldus onderzoeker Susan Gaylord.

Volgens Delia Chiaramonte, directeur van een universiteit in Baltimore, zegt dat het goed is dat de mindfulness-training in de studie is vergeleken met lotgenotencontact. Het is bekend dat mensen die aan een vorm van therapie meedoen vaak van tevoren al het gevoel hebben dat ze er beter van worden en dat achteraf bevestigd zien.

‘Ondanks dat, deed de mindfulness-groep het beter. Dus het is niet enkel het contact met lotgenoten of het feit dat ze denken dat ze er beter van worden.’
maandag 18 juni 2012

‘Depressieve jongeren hebben baat bij mindfulness’

Jongeren met psychische problemen kunnen baat hebben bij mindfulness. Dat blijkt uit een pas afgerond onderzoek aan de KU Leuven waarover de Vlaamse krant De Standaard bericht. De meditatietechniek zou jongeren niet alleen beschermen tegen psychische problemen, maar ook helpen bij de genezing ervan.

Dat mindfulness bij volwassenen het risico op herval na een depressie kan halveren, was al langer wetenschappelijk aangetoond.

Psycholoog Filip Raes wilde weten of ook jongeren baat hebben bij de meditatietechniek. Hij volgde drie jaar lang 400 Vlaamse leerlingen uit het middelbaar onderwijs en is enthousiast over de resultaten.

‘Er wordt in onze scholen hoog ingezet op lichamelijke opvoeding. Misschien moeten we in de toekomst evenveel aandacht besteden aan de mentale hygiëne van onze jongeren.’

Volgens Raes ligt de leeftijd waarop mensen voor het eerst een depressie krijgen steeds lager. ‘Dertig jaar geleden was dat nog op je veertigste, vandaag is dat tussen je veertiende en je twintigste. Ook de Vlaamse suïcidecijfers wijzen op een enorme hoeveelheid psychisch leed bij onze jongeren.’

De resultaten van het onderzoek worden dit najaar gepubliceerd.

Bron: De Standaard
zaterdag 16 juni 2012

Vijf Minuten voor Jezelf!

Ons levenstempo ligt hoog – we werken hard, hebben relaties en combineren dat het liefst met een druk sociaal leven. Geen wonder dat mensen zich vaak moe en gestrest voelen. Wat zou het heerlijk zijn als je alles kon doen en toch geconcentreerd en ontspannen zou kunnen blijven!

Maar daar moet je dan wél wat tijd in investeren: Vijf minuten voor jezelf! In deze boekjes staan telkens honderd manieren om simpele, effectieve en blijvende veranderingen te bewerkstelligen, die elk maar vijf minuten per keer kosten.

Wanneer voelde je je b.v. voor het laatst helemaal ontspannen in je lichaam? En op je gemak, zonder oordeel over je uiterlijk? De dagelijkse gang van zaken kan het je soms onmogelijk maken de tijd te vinden om je lichaam de aandacht te geven die het verdient, maar je lichaam verwaarlozen draagt alleen maar bij aan nog meer stress en fysieke ongemakken.

Maken chaos en stress het je onmogelijk je op je werk te concentreren? Stapelen de projecten zich op, maar mis je de motivatie om ze aan te pakken? In minder tijd dan een koffiepauze vind
je kalmte, balans en rust om je werkdag weer aan te kunnen. Verander binnen vijf minuten van een vermoeide en ongeïnspireerde in een betrokken en productieve werknemer. Minder
stress, meer werkplezier!

Hoe ziet een doordeweekse avond er voor jou uit? Aansluiten in de avondspits, een snelle hap op de bank en dan als een blok in slaap vallen om de volgende ochtend weer min of meer uitgerust naar je werk te kunnen? Dat is toch geen leven?! Het kan ook anders. Neem Vijf minuten voor jezelf na een lange dag, bevrijd jezelf van werkstress en gun jezelf een rustige, ontspannende en plezierig verkwikkende avond.

Voel je dat de wereld tussen jou en de personen van wie je veel houdt in komt te staan? Heb je moeite je verbonden te voelen en intiem te zijn met je geliefden? Kom je door je werk, sociale verplichtingen en je kinderen niet toe aan de liefde? Met de simpele mindfulnessoefeningen zullen lezers in staat zijn zich opnieuw te verbinden met de mensen die hun het meest dierbaar zijn. De korte meditaties, affirmaties en observaties nemen maar vijf minuten in beslag en creëren dankbaarheid, vriendelijkheid, vertrouwen en inlevingsvermogen. Conflicten en stress verdwijnen als sneeuw voor de zon en je liefde vernieuwt en verdiept zich iedere dag.

’s Ochtends beginnen met een van deze meditatieve oefeningen zorgt voor een fris gevoel dat de hele dag aanhoudt. En wie regelmatig oefent zal ondervinden dat Vijf minuten voor jezelf het beste cadeau is dat je aan een bezige bij kunt geven.Mediteren verbetert de hersenen binnen één maand

Al na één maand van regelmatig mediteren verbetert de gezondheid van de hersenen aanzienlijk.

Onderzoekers lieten een groep studenten gedurende een maand in totaal elf uur mediteren. En wat bleek: de dichtheid van hun grijze massa verbeterde en ook de verbindingen binnen de hersenen werden beter. Hiernaast werd er meer myeline, het vetlaagje dat de zenuwen omhult, aangemaakt.

Ook meldden de mediterende mensen dat ze zich geestelijk beter voelden, minder gevoelens van boosheid hadden, minder last van depressies hadden, minder angstig waren en minder moe.

De resultaten van het onderzoek zijn onder andere nuttig voor de behandeling van geestelijke ziektes.

Bron en volledig artikel: Dailymail
vrijdag 8 juni 2012

Heartfulness

In veel oosterse talen is het woord voor ‘mind’ hetzelfde als het woord voor 'heart' (oftewel hart). Heartfulnes wordt daar dan ook wel gezien als de kern van mindfulness. In het westen wordt hearfulness vooral gezien als een "vervolg" op mindfulness. Een soort mindfulness voor gevorderden, bestemd voor wie het aandachtig aanwezig zijn en/of het mediteren verder wil verdiepen.

Heartfulness bouwt verder op de fundering die gelegd is tijdens een mindfulness training of -beoefening. Namelijk, het observeren van wat er is zonder daarover te oordelen en het ontwikkelen van een liefdevollere houding t.o.v. van onszelf. Tijdens het beoefenen van mindfulness ben je jezelf (veel) bewuster geworden van je gedachten- en gedragspatronen, of anders gezegd, de automatische piloot. Je hebt geleerd om dit te observeren, erbij te blijven en er niet op te reageren. De ene keer lukt dat beter dan de andere en dit zal vooral te maken hebben met de lading van de situatie en hoe en waardoor je op dat moment 'getriggerd' wordt. Het heeft echter ook te maken met je vermogen om vanuit je hart te reageren in plaats vanuit je angst of je verlangen. Heartfulness nodigt je uit om dit vermogen (verder) te ontwikkelen.

Ik weet inmiddels dat liefde onze ware natuur is en dat angst en verlangen mechanismen zijn die in de loop van een leven worden aangeleerd. Onbewust identificeren we onszelf meer met de aangeleerde angst en verlangen dan met liefde. Waarom? Omdat angst en verlangen ons met de paplepel ingegoten zijn. Het zit in onze opvoeding, onze cultuur, de politiek, de media, onze relaties enz.

Angst en verlangen zijn overlevingsmechanismen. Door wat we in ons leven meemaken, raakt ons hart gekwetst. Onze angst probeert ons hiertegen te beschermen, terwijl ons verlangen ons probeert te geven wat we denken tekort te komen. Wanneer we ons gekwetste hart echter leren kennen vanuit liefdevolle vriendelijkheid, dan ontspannen en verzachten die angst en dat verlangen. We leren een andere kant van onszelf kennen en dat is oneindig heilzaam.

We worden ons bewust van hoe vaak we op een voorwaardelijke manier van onszelf en van anderen houden. We leren dat we iedere keer opnieuw onszelf (en daarmee anderen) ontmoeten met compassie en liefdevolle vriendelijkheid.

Op den duur wordt de dualiteit van angst en verlangen in ons verzoend en overgestegen. We kunnen dan steeds vaker vanuit ons hart, onze compassie en onze liefde leven en er bewust voor kiezen om dat elk moment en bij iedere gelegenheid opnieuw te doen.

woensdag 6 juni 2012

Nieuw verschenen boeken over Mindfulness

Headspace
Voor een Hoofd vol Ruimte...

Per dag schieten er duizenden stressvolle gedachten door je hoofd. Tijdens het werk, autorijden, een gezellig diner of 's nachts in bed. Andy Puddicombe laat je zien hoe je dit mentale geruis tot rust kunt brengen in slechts tien minuten. Je leert hoe je je makkelijker kunt concentreren, hoe je meer rust en kalmte kunt ervaren en wat je kunt doen om lekker en ontspannen te slapen. De eenvoudige strategieen in dit boek zijn snel, makkelijk en effectief.

De auteur, bekend Brits meditatie- en mindfulnesstrainer en ooit zelf monnik in een boeddhistisch klooster, wil met dit boek meditatie uit de mystieke hoek halen en toegankelijk maken voor zo veel mogelijk mensen. Mindfulness, het vermogen om in het hier en nu te zijn en rust te vinden in het moment, staat sterk in de belangstelling. Meditatie is een manier om dit te bereiken. Het resultaat is de moeilijk te vertalen term 'headspace', te omschrijven als 'een hoofd vol leegte'. Deze toestand is essentieel voor lichamelijk en geestelijk welzijn.

Op basis van zijn eigen ervaringen beschrijft Puddicombe eenvoudige mentale strategieen en praktische oefeningen om de gedachtestroom te stoppen en het hoofd leeg te maken. Centraal staat de 'take 10'-oefening, een dagelijkse meditatie van tien minuten. Daarnaast aandacht voor resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar effecten van meditatie en mindfulness, en voorbeelden uit de praktijk van de auteur.

Een praktisch en plezierig leesbaar boek voor een breed publiek, dat erin slaagt meditatie uit de zweverige hoek te halen.
Verzoening
Unieke inzichten voor een compassievol leven

Zen-meester Thich Nhat Hanh biedt unieke inzichten op hoe de mindfulness-praktijk een uitgebalanceerde geestelijke gezondheid kan creëren, en helpt om kinderleed en jeugdtrauma's te genezen. Met persoonlijke verhalen, technieken en adviezen om sterke en langdurige relaties aan te gaan, staat Verzoening vol met concrete voorbeelden om het innerlijke kind te genezen. Thich Nhat Hanh toont hoe mindfulness woede, angst en vrees kan omzetten in rust, vrede en vreugde.

Dit boek draait om mindfulness en de manier waarop dit kan worden ingezet om leed uit de kindertijd te verwerken. Middels mindfulness en compassie kunnen pijnlijke levenservaringen een plek krijgen. Zo ontstaat er (opnieuw) contact met het innerlijk kind en kan leed verlicht worden. Het boek bestaat uit drie delen ('lessen over genezing', 'verhalen over genezing', 'heilzame oefeningen') en bevat heldere adviezen, persoonlijke verhalen en waardevolle oefeningen.

Geestelijke gezondheid, rust en vrede vormen het doel, hoewel de beoefening op zich -de aandacht- uiteraard het eigenlijke doel vormt. De herkenbare eenvoud en liefdevolle vriendelijkheid klinken ook in dit werk van de beroemde boeddhistische leraar door. Zijn boodschap is voelbaar, en alleen al het lezen van dit boek brengt een verandering teweeg. De omstandigheden kunnen verschillen, maar iedereen komt vroeg of laat in aanraking met leed. Verzoening is echter altijd mogelijk, hoe onwaarschijnlijk dat in eerste instantie misschien ook lijkt.
Mindful Connected
Beter Communiceren met Mindfulness

Mindfulness is het vermogen om je aandacht te richten op het hier en nu, zonder meteen met een oordeel klaar te staan over wat je ervaart en beleeft. We weten inmiddels dat mindfulness helpt tegen gevoelens van angst en depressie. Maar mindfulness helpt ook om je relaties met anderen te verbeteren, of het nu gaat om de relatie met je partner, met familie, collega's of vrienden.

In Mindful connected leer je hoe je dat kunt bereiken. Zon kan mindfulness je helpen beter te begrijpen wat anderen precies bedoelen, meer te genieten van seks en verlegenheid overboord te zetten. Mindful connected helpt je om jouw sociale kant tot volle ontwikkeling te laten komen: je laat je in je relaties niet langer leiden door angst, maar je kunt daadwerkelijk zijn wie je eigenlijk bent. Naast praktische adviezen om mindful met je realties om te gaan, bevat dit boek ook een betrouwbare zelftest, waarmee je kunt nagaan hoe mindful jij nu al in het leven staat.
Kleine Momenten Van Mindfulness
Inspirerende teksten en praktische tips voor een mindful leven

Het eerste deel in een gloednieuwe reeks inspiratieboekjes, die je de weg wijst naar meer rust, balans en geluk. Mindfulness helpt je de stress van alledag de baas te blijven, dat is wetenschappelijk aangetoond. Kleine momenten van mindfulness biedt inspiratie voor hen die rustiger in het leven willen staan. De oefeningen vragen slechts enkele minuten, maar zorgen voor een onmisbaar rustpunt tijdens een hectische dag. Mooi vormgegeven en aantrekkelijk geprijsd, ideaal om cadeau te doen aan jezelf of aan mensen die je dierbaar zijn.

‘Dit boek wordt gratis aangeboden bij deelname aan de minireeks Kleine momenten van mindfulness, te Sint-Amandsberg (België), op maandagavond 24 september en 1 en 8 oktober 2012 of vrijdagvoormiddag 9, 16 en 23 november 2012. Alle informatie op www.aandacht.be‘
Compassievol Leven
Van Mindfulness tot Heartfulness

In aanleg beschikt ieder mens over compassie of mededogen. Maar niet altijd heeft dit vermogen voldoende de kans gekregen om tot ontwikkeling te komen. Gelukkig kan daar door oefening iets aan gedaan worden. Compassievol leven is een oefenboek. Het eerste, algemene deel geeft een theoretische uitleg. Het tweede, uitgebreidere deel bevat een trainingsprogramma in acht stappen. Het programma is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van compassie en is geinspireerd op het werk van onder anderen Paul Gilbert, Christopher Germer en Kristin Neff. Met behulp van de compassietraining verrijk en verdiep je je leven met meer mildheid en aandacht, naar jezelf en naar anderen toe.
Mindfulness voor de Jonge Arts
Blijven Wie Je Bent Terwijl Je Wordt Wie Je Wilt Zijn

Geneeskunde confronteert met perfectionisme, obsessies, machtsspelletjes,ethische dilemma's, identiteitscrises, slaaptekort, financiële stress en - wellicht voor de eerste keer in hun leven - met ziekte, lijden en dood. Dit boek wil de scope van jonge artsen verbreden en hun vermogen stimuleren om ook bij extreme emotionele, mentale en geestelijke uitdagingen tijdens hun opleiding en hun latere medische loopbaan goed te blijven functioneren.
Kinderen En Mindfulness
Leer Je Kind Focussen En Ontspannen

Een praktische aanpak van mindfulness voor kinderen

Mindfulness biedt een praktische aanpak voor kinderen van alle leeftijden, en leert hun om op een gezonde manier te reageren op de chaotische wereld om hen heen. Door middel van korte, simpele oefeningen laat de auteur zien hoe je kinderen kunt leren zich bewust te worden van hun omgeving, zodat ze beter weten wie ze zelf zijn, meer zelfvertrouwen krijgen en daardoor steviger in het leven staan.