zaterdag 28 januari 2012

Verkeerd Verbonden

De wereld om ons heen is danig in beweging.
Een gevolg van onze materiële en rationele samenleving is de verbreking van onze verbondenheid met onze ware kern, met ons levensdoel en met het grote geheel waarvan we onlosmakelijk deel uitmaken. Die verbreking voelen we als een gemis, want we zijn allemaal op zoek naar meer innerlijke rust, vrede en vervulling.

De intentie van dit boek is voorbij te gaan aan het ego en verbinding te vinden met je Hogere Zelf en van daaruit met het Grote Geheel, het Al. Je kunt dat praktische spiritualiteit noemen; verbondenheid met hemel en aarde, met twee voeten 243;p de aarde; niet erin vast, maar ook niet erboven zwevend.

In dertien hoofdstukken word je meegenomen op een reis die je in staat stelt om opnieuw tot verbinding te komen. Het aantal van dertien hoofdstukken is niet toevallig ontstaan; zij vertegenwoordigen de dertien tonen van de Maya s, een volk dat was Verbonden: onderling verbonden, verbonden met Tijd en Ruimte en verbonden met Aarde en Kosmos. Een volk dat in contact was met het Weten, datgene wat wij nogal eens kwijt zijn en waarmee wij geen verbinding meer hebben.

In de wereld van morgen hebben we de keuze om door te gaan op dezelfde weg of om zelf verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen voor je Zelf en ons Zelf, maar ook voor Het Zelf, het Grote Geheel. Wat kies jij?


NBD|Biblion recensie
De auteur (schrijver, manager en coach) wil in dit boek de lezer begeleiden in het voorbijgaan aan het ego en de verbinding met je Hogere Zelf en het Al opnieuw te maken en daarmee de weg van zelfverantwoordelijkheid te nemen. Dit doet hij aan de hand van de dertien tonen van de Maya's, de dertien fasen van de schepping.

In dertien hoofdstukken legt hij de bijbehorende fasen uit, zoals het Zelf, polariteit, weten, eenheid, vertrouwen, vrede, overvloed, loslaten, ontvangen en Zijn. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een praktische oefening of visualisatie die kenmerkend is voor de betreffende fase. Regelmatig verschijnen uitspraken of zinsneden van anderen in zwartomlijnde kaders of cursief.

De praktische oefeningen zijn in een ander lettertype afgedrukt. Met een woord vooraf, een inleiding op de dertien tonen, inhoudsopgave, samenvatting, bronvermelding en een kort stukje over de schrijver.

Hoewel de eerste indruk zweverig kan zijn, heeft de praktische toon van de schrijver de overhand; "Leven is vooral praktijk: gewoon doen en toepassen" en "Alles heeft zijn tijd, forceren heeft geen zin". Eenvoudig uitgegeven.


zaterdag 21 januari 2012

Mindful minuutje

Heb je ook weleens het gevoel dat je leven aan je voorbijflitst? Dat je je leven leidt zonder er echt bewust van te zijn en ervan te genieten? Soms kunnen we het contact met onszelf verliezen, zo erg dat we niet eens door hebben dat het is gebeurd, totdat we ons plotseling realiseren dat we wel ons ding doen, maar zonder echt te ervaren waarmee we bezig zijn.

We zijn tegenwoordig zo bezig met vooruitkijken, ons naar de volgende afspraak haasten, of terugkijken en ons druk maken over de fouten die we hebben gemaakt, dat we maar zelden de tijd nemen om even op de pauzeknop te drukken en ons bewust te zijn van het huidige moment.

Simon Parke laat ons in Mindful minuutje met talrijke korte gedachten, observaties, oefeningen en spirituele fragmenten inzien hoe we in een minuutje mindfulness kunnen bereiken en kunnen terugkeren naar het hier en nu en daar te blijven. Zoals hij zelf zegt: Net zoals er vele paden leiden naar de top van de Mount Everest, leiden er vele wegen naar mindfulness.

Reserveer elke dag een minuutje voor mindfulness en je zult de schoonheid van het leven in het moment ontdekken!

Simon Parke was twintig jaar priester in de anglicaanse kerk, werkte drie jaar in een supermarkt waar hij vakkenvullend de betekenis van het leven overpeinsde. Hij is auteur van een omvangrijk oeuvre, waaronder een collectie romans. Daarnaast leidt Parke retraites en helpt hij mensen die op zoek zijn naar een leven met spiritualiteit.

zaterdag 14 januari 2012

Onze laatste jaren van vreugde en verdriet

mindful omgaan met Alzheimer

Toen Olivia Ames Hoblitzelle en haar man Hob te horen kregen dat Hob Alzheimer had, was hun eerste reactie om zich vast te klampen aan hun oude leven. Maar al gauw beseften ze dat ze alleen met de laatste fase van Hobs leven konden omgaan, door die met aandacht en liefde tegemoet te treden.

Hoe dit met vallen en opstaan gelukt is, vertelt Olivia in deze ontroerende memoires. Ze schetst een liefdevol, maar realistisch portret van Hob, een geestige en intelligente man, die ondanks zijn geestelijke aftakeling van filosofische gesprekken bleef houden.
Aan het eind van elk hoofdstuk geeft de auteur een aantal spirituele overwegingen, praktische tips en meditatie-oefeningen voor partner, kind of vriend van de dementerende. Hiervoor baseert zij zich onder meer op haar jarenlange ervaring als psychotherapeut, onder andere als collega van Jon Kabat-Zinn, grondlegger van de mindfulnesstrainingen.

Olivia Ames Hoblitzelle is schrijfster, therapeut en docent. Als een van de eersten integreerde ze meditatie, yoga en cognitieve therapie in de behandeling van chronische en stress-gerelateerde aandoeningen. Ze was onder meer verbonden aan de Harvard Medical School.
Terwijl Olivia zich vooral laat inspireren door het Tibetaanse boeddhisme, was haar man een leraar in de traditie van Thich Nhat Hanh. Daarnaast was hij hoogleraar Vergelijkende literatuurwetenschap en later gezinstherapeut.

Ik heb ontzag voor de tedere toon van Olivia, als schrijver en als leraar. " Jon Kabat-Zinn

Een oprecht, wijs, eerlijk en teder boek. Erg nuttig voor mensen met de ziekte van Alzheimer en hun naasten. " Jack Kornfield, auteur van de Celestijnse beloften

We kunnen weinig veranderen aan ouder-worden of Alzheimer, maar zoals Hoblitzelle laat zien, kan het accepteren van onze toestand op de lange duur een veel positievere benadering zijn. De Dalai Lama.


woensdag 11 januari 2012

Mindful omgaan met Plagen en Pesten

Mindful omgaan met plagen en pesten combineert een middeleeuws verhaal met meditatieve werkvormen op maat voor kinderen. Het hoofdpersonage Princie komt terecht in een onbekende wereld en ontmoet er Vero de kluizenaar die hem vaardigheden aanreikt waardoor hij mindful kan antwoorden op moeilijke situaties. Hij leert op een niet-oordelende wijze omgaan met plagen, ruzie maken en pesten.

Via de talrijke verhalen, die samen een geheel vormen, worden sluimerende plaag- en pestprocessen zichtbaar. Deze verhalen worden dan besproken met behulp van meditatie, opdrachten en werkblaadjes. De kinderen krijgen zo inzicht in het pestproces en er worden hun handvatten (empathisch inlevingsvermogen, acceptatie, grenzen stellen, grenzen bij een ander herkennen, leren STOPPEN) aangereikt om op een meer mindvolle wijze met zichzelf en met een ander om te gaan. Zo wordt de verbondenheid tussen kinderen aangewakkerd of hersteld.

Dit boek richt zich tot kinderen en tieners van ca. 10 tot 14 jaar en tot hun begeleiders: leerkrachten, opvoeders, psychologen en andere hulpverleners en ouders.

Over de auteurs:
Berti Persoons is onderwijzer en remedial teacher en volgde de opleiding in het denkontwikkelend onderwijs. Hij rondde de opleiding als mindfulness-trainer af aan het Instituut voor Aandacht en Mindfulness. Hij volgt momenteel een 4-jarige opleiding tot psychotherapeut aan de Educatieve Academie te Berchem.

Veronique Benoit studeerde kinesitherapie en vervolmaakte zich in relaxatietherapie. Ze heeft een privepraktijk waar ze volwassenen en kinderen begeleidt die kampen met stress, psychosomatische en emotionele problemen. Ze volgde de opleiding tot mindfulness-trainer en heeft als grote ambitie kinderen te laten kennismaken met meditatie.

Veronique Benoit en Berti Persoons richtten in 2010 samen met Virginie Vandaele KiddyMinds vzw op.

Biblion recensie
Dit boek bespreekt hoe mindfulness, een aandachts- en meditatietraining, kan helpen om pestgedrag een halt toe te roepen. De auteurs werken als onderwijzer en mindfulnesstrainer, en als relaxatietherapeut. Het uitgangspunt is een middeleeuws verhaal, waarmee de auteurs sluimerende plaag- en pestprocessen zichtbaar willen maken. Het hoofdpersonage Princie komt terecht in een onbekende wereld, waar hij Vero ontmoet, een kluizenaar die hem vaardigheden aanreikt om mindful te antwoorden op moeilijke situaties.

Het boek is opgebouwd uit talrijke korte verhaaltjes met opdrachten die kinderen aanzetten om over zichzelf na te denken. De bedoeling is dat ze hun ervaring in het nu exploreren, en zo hun gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen leren kennen. Op die manier zouden ze spanningen sneller opmerken en er op een andere manier mee leren omgaan. Verder leren kinderen hoe ze 'stop' kunnen zeggen.

Een boeiend boek, dat kinderen leert om op een niet-oordelende wijze om te gaan met plagen, ruzie maken en pesten. Afwisselende lay-out, verlucht met zwart-witafbeeldingen en schema's.

maandag 9 januari 2012

Mindfulness en Depressie

Je bent depressief als je voor langere tijd last hebt van een combinatie van de volgende symptomen: neerslachtige stemming, verminderde belangstelling, gevoelens van uitzichtloosheid en nietswaardigheid, met daarnaast verschijnselen als slaapproblemen, weinig eetlust en gebrekkige concentratie.

Herken je hier iets in? Je bent niet de enige. Negentien procent van de Nederlanders is depressief. In 2006 waren er 1 miljoen antidepressiva-gebruikers. Wereldwijd is depressie volgens de WHO onder 15- tot 44-jarigen de op één na hoogste ziektelast (na hart- en vaatziekten)*. Ontmoedigende cijfers. Toch is er hoop. Met of zonder medicatie: een depressie is zwaar, lastig en moeilijk... maar gaat wél over.

Chronische aandoening
Het venijn zit in de staart. Want het lijkt of depressie een spoor etst in de hersenen, die terugval gemakkelijker maakt, elke keer weer. Vijftig procent van de mensen die ooit een depressie hadden maakt een tweede periode door. En van deze groep zeventig tot tachtig procent een derde periode. Als je drie keer een depressie hebt doorgemaakt dan ligt de kans op terugval nog hoger. Het is dan een chronische aandoening geworden.

Terugval voorkomen
De meeste effectieve manier om depressie te bestrijden is terugval te voorkomen. En hieraan kun je zelf veel doen, juist op momenten dat je niet depressief bent.
Mindfulness maakt je bewust van de automatische (gedachte-)patronen die tot een nieuwe depressie kunnen leiden. Het geeft je instrumenten om op zulke momenten een ander spoor te kiezen.

Weef je eigen vangnet
Met mindfulness leer je hoe je jezelf kunt verbinden met gedachten en emoties zonder dat deze je overweldigen. Door de vaardigheden in je dagelijks leven op te nemen, is het, alsof je elke dag een stukje van de parachute weeft, die uiteindelijk een mogelijke terugval helpt voorkomen.

Wanneer beginnen?
Als je op dit moment depressief bent, overleg dan met je arts of therapeut. Vaak is het verstandig met aandachttraining te beginnen als de symptomen zijn verminderd. Lees ook de suggesties van het Depressie Centrum (onderdeel Fonds Psychische Gezondheid) en hun beoordeling van mindfulness als behandeling.

zaterdag 7 januari 2012

Dagelijkse meditaties voor het omgaan met angst en stress

Mindfulness meditaties voor elke dag

Mindfulness is een vorm van meditatie die de laatste jaren enorm in de belangstelling is komen te staan. Het is een eenvoudige meditatie-techniek die door iedereen gemakkelijk geleerd kan worden. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat deze techniek uitermate geschikt is voor stress-management, angst- en pijnbestrijding en een positief effect heeft op depressies. Ook lichamelijke kwalen genezen sneller met behulp van deze techniek.Steeds meer gezondheidscentra gebruiken mindfulness meditatie als een aanvullende vorm van cognitieve therapie.

De 64 meditaties in dit boek zijn gebruiksvriendelijke toepassingen van deze techniek voor mensen met een druk bestaan. Voor een duurzaam effect is het wel belangrijk om er een dagelijkse gewoonte van te maken. De meditaties zijn verdeeld in 4 categorieen:1. leren ontspannen in een gevoel van veiligheid;2. zowel vreugde als verdriet omarmen;3. met angst en stress leren omgaan;4. verbinding maken met het netwerk van het leven.

In het boeddhisme kent men de vipassana meditatie als een belangrijk aspect van de religieuze weg. Binnen het moderne westerse boeddhisme is de vipassana a.h.w omgebouwd tot 'mindfulness'. Het specifiek religieus-boeddhistische is daarin vrijwel geheel verdwenen; wie zich oefent in mindfulness zal zich dan ook als regel niet boeddhist noemen.

Mindfulness houdt in dat men zeer bewust bezig is met alle zaken van het leven; het is als het ware een gedistantieerde betrokkenheid. Van belang is: te leven in het hier en nu, leven met een open geest en een open hart. Ook gaat het om een attitude van mededogen en vriendelijkheid. Het boek biedt 64 meditaties die iemand kunnen verlossen van zijn angst en kramp, van zijn vrees en stress. Men leert op ontspannen wijze met de dingen van het leven om te gaan.

De auteurs publiceerden meerdere bestsellers over mindfulness die in vele talen vertaald werden.


woensdag 4 januari 2012

Mindful eten (Susan Albers)

De meeste dieetboeken besteden geen aandacht aan onze innerlijke gesteldheid. Daardoor zijn de zwaarbevochten resultaten van het dieet meestal slechts van korte duur.

Eetgewoonten verdrijven een gevoel of een stemming. Maar na het consumeren van het een of ander vragen we ons nooit af of de gewenste innerlijke verandering inderdaad bewerkstelligd is: de ratio laat het afweten. We blijven, zodra bepaalde stemmingen of gevoelens zich aandienen, blindelings naar de snoeptrommel grijpen. Susan Albers stelt hier mindful eten tegenover: je bent je bewust van wat zich voor en na het eten in je geest voltrekt. Zo kun je de innerlijke oorzaken van je eigen eetpatroon ontdekken.

Dit compact geschreven boek bevat onder andere vragenlijsten en meditatieoefeningen. Het zijn handvatten voor de lezer die daarmee proefondervindelijk de diepere oorzaken van ongewenste eetpatronen op het spoor komt.

Susan Albers is als psycholoog verbonden aan het Cleveland Clinic Womens Health Centre, dat gespecialiseerd is in relatie- en gewichtsproblemen. Zij heeft een groot aantal mensen met eetstoornissen en gebrek aan zelfrespect begeleid. Zij trok hiermee de aandacht van o.a. O, the Oprah Magazine en The Wall Street Journal.

Een boek over mindful eten is een boek over het begrijpen van denkpatronen, stemmingen en verschillende begeerten. De Amerikaanse psychologe beoogt hiermee dat de lezer/eter zichzelf met aandacht en zonder oordeel op een beheerste wijze bewust leert voeden. "Gedachteloos eten is het resultaat en niet de oorzaak van allerlei andere complexe problemen van lichaam en geest." Als aanvulling op een eventuele lopende behandeling wil Albers via dit boek zowel het lichte als het zwaar problematische eten aanpakken.

Daarbij maakt zij gebruik van De Grote Verhandeling over de Vier Fundamenten van Opmerkzaamheid van Boeddha's leer; geest, lichaam, gedachten en gevoelens. Deze fundamenten worden in vier delen uiteengezet en aangevuld met desbetreffende oefeningen om dat fundament aan te passen. Daarnaast komen verschillende typen van gedachteloze eters aan bod. Tot slot schetst Albers vier scenario's met specifieke instructies. Dieptepsychologisch boek met veel oefeningen.

dinsdag 3 januari 2012

Minder Meer... (Stef Bos)

Stef Bos in het HIER EN NU

"Geestverwant" Stef Bos toont op deze CD zijn diepgaande inzicht in de aard van het bestaan. Liedjes als 'Minder Meer' en 'De Bron' grijpen mij niet alleen aan, maar zijn mij uit het hart gegrepen...

Met de CD Minder Meer is Stef Bos terug in het "hier en nu" en in zijn moedertaal. Na muzikale omzwervingen in het Afrikaans (Kloofstraat 2010) en een thematisch album met groot orkest (In een ander licht 2009) voegt hij met deze verzameling nieuwe songs een volgend hoofdstuk toe aan zijn Nederlandstalige werk.

De teksten en de muziek ontstonden en ontwikkelden zich vanaf 2009 o.a. op de diverse theaterpodia van Nederland en België. Het muzikale deel veelal in samenwerking met zijn band tijdens twee concertreeksen, waarin het spelen van nieuw werk centraal stond.

De sound en de sterke samenhang van zijn band bepalen het gezicht van dit album. De songs werden doorgaans in één take opgenomen zonder er al teveel aan toe te voegen nadien. De bedoeling was om een eerlijke en transparante kleur te zoeken. De titeltrack is de eerste single van dit album.

Drums: Martin de Wagter / Bas: Roberto Mercurio / Gitaren: René van Mierlo / Toetsen: Ton Snijders / Trompet: Angelo Verploegen / Saxen: Frido ter Beek

zondag 1 januari 2012

Mindfulness voor jongeren

Het eerste mindfulnessboek speciaal voor jongeren

Dit boek is speciaal voor jongeren geschreven en toont aan de hand van een praktisch 8-stappenplan hoe mindfulness een weg kan zijn naar meer zelfvertrouwen, minder piekeren, minder stress en positief denken.

Mindfulness is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste methodes om stress te bestrijden. Deze wetenschappelijk onderbouwde meditatie- en aandachtstechniek kan ook voor jongeren en studenten een wereld van verschil betekenen.

Met vele bruikbare tips en oefeningen, geschreven vanuit de leefwereld van jongeren.

David Dewulf is een autoriteit op het vlak van mindfulness. Hij richtte het Instituut voor Aandacht en Mindfulness op en geeft al vele jaren mindfulnesstraining, zowel aan volwassenen als aan jongeren. Hij leidde ook vele mindfulnesstrainers op. Daarnaast werkt hij nauw samen met verschillende universiteiten om het effect van mindfulness verder te onderzoeken.