maandag 24 oktober 2011

Leer onderscheiden wat echt belangrijk is en wat niet...

Vereenvoudigen houdt uiteindelijk in dat je niet meer alles wilt en hoeft, maar je zoveel mogelijk laat leiden door en je keuzes baseert op de dingen die er écht toe doen. Maar wat doet er nu echt toe? Als je weet wat je waarden zijn, kun je gemakkelijker prioriteiten stellen.

Waar het om draait is uit te vinden wat jij nu eigenlijk echt belangrijk vindt en wat ‘in het leven’ belangrijk is. Je kunt het leven niet volledig regisseren, nieuw, onvoorzien en tegenslag zijn ook een onlosmakelijk onderdeel van het leven. Wat je wél kunt, is proberen om te leven aan de hand van een aantal leidende waarden. Wie nergens aan toegewijd is, is te vergelijken met een stuurloos schip. Hij of zij heeft geen doel en kan ook geen koers bepalen, durft geen beslissingen te nemen of propt juist zijn tijd vol om maar niets te missen.

Waarden zijn anders dan doelen. Een doel is een actie die je op je lijst zet, voltooit en vervolgens kunt afstrepen. Waarden hebben geen eindpunt, maar geven ons hele leven lang een richting aan. Voorbeeld van een doel is elk weekend twee uur intensieve aandacht aan je kind te besteden. De waarde die daarachter zit, is een goede ouder willen zijn. Zo’n waarde vergt levenslange inspanning en is nooit ‘voltooid’.

Waarden en doelen hebben dus een relatie. Om de waarde te ontdekken die achter een doel schuilgaat, stel je jezelf de vragen: ‘Waarom doe ik dit? Welke kant ga ik op door dit te doen?’ De antwoorden op de vragen wijzen je in de richting van je waarden. Om maar wat simpels te noemen: de vuilnisbak buiten zetten kan een uiting zijn van je waarde hulpvaardig te zijn, actief deel te nemen aan het gezinsleven, of een ondersteunende partner te zijn.

Als je je waarden wilt vertalen in doelen, doe dat dan in termen van wat je wilt en kunt (actieve doelen), en niet in termen van wat je niet wilt en kunt (passieve doelen). Voorbeelden van actieve doelen: je beste vriend of vriendin wekelijks bellen, de kinderen elke avond voorlezen voor het slapen gaan, etc. Stel je dus de vraag: ‘Wat kan ik (anders) doen?’. Dat geeft een richting aan je handelen.

De illusie die de samenleving ons veelal verkoopt, is dat zingeving en waarde alleen te vinden zijn in de gerichtheid op jezelf: zelfachting, zelfontplooiing, zelfverbetering. Alles draait om ‘wat ik wil’. Maar vaker ligt betekenis in het geven van een bijdrage, in iets doen dat je directe eigenbelang overstijgt.

In het dagelijks leven reageren we vaak op wat urgent is. Urgentie zorgt niet alleen voor stress en onrust, maar kan ook verslavend werken. We ervaren een tijdelijk geluksgevoel bij het oplossen van urgente dingen. Bovendien is ‘druk zijn’ in de westerse samenleving een statussymbool: als we druk bezig zijn, voelen we ons belangrijk. Onze hectische bezigheden geven ons een gevoel van eigenwaarde en populariteit. Ze vormen dan ook een goed excuus om geen rekening te houden met de werkelijk belangrijke dingen in ons leven.

Stel je doelen dus op grond van wat belangrijk is, en niet op grond van urgentie. Door je doelen op te schrijven, maak je ze tastbaar en concreet. Bijvoorbeeld: een waarde voor jou is een betrokken ouder te zijn. Concreet doel: minstens drie keer in de week ’s avonds 10 minuten extra bij het bed zitten en praten over de dag.

Onrust en stress ontstaan vaak wanneer datgene wat je doet (je doelen) niet in overeenstemming is met je waarden. Daar kun je simpel achterkomen door na te gaan wat je de afgelopen weken allemaal gedaan hebt, en in hoeverre je activiteiten overeen kwamen met je waarden en intenties. Stress ontstaat ook wanneer je teveel tijd en energie besteedt (al dan niet gedwongen) aan doelen en activiteiten die in een bepaald levensgebied misschien wel een van je waarden dienen, maar daar op een ander gebied tegen indruisen.

Stop met zaken die niet belangrijk zijn en waar niemand op zit te wachten, die je doet omdat het altijd zo is gedaan. Of omdat je denkt dat het moet, verwacht wordt, niet anders kan of mag, of omdat het zo hoort. Leer daarom om ‘nee’ te zeggen tegen minder belangrijke activiteiten en irreële verwachtingen van anderen. Behandel minder belangrijke activiteiten snel en simpel. Voldoende is hier goed genoeg. En draag minder belangrijke activiteiten over aan anderen, bijvoorbeeld aan collega’s of medewerkers, of thuis aan andere familieleden.

Bouw bewust tijd in voor belangrijke zaken die niet urgent zijn. Daar draait het uiteindelijk om, dat zijn de dingen die je leven waardevol maken en die in de hectiek van alledag vaak op de laatste plaats komen.

http://www.simplifylife.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten