woensdag 30 november 2011

Energetische Meditatie Werkboek

Toen de Boeddhistische monniken over de Himalaya"s trokken om het Boeddhisme in China te verspreiden, troffen ze daar een samenleving aan die Taoïstisch georienteerd was. De vermenging van die twee grote culturen heeft een schat aan inspirerende bewegingen opgeleverd. Vooral de combinatie bewustzijn en energie is nergens zo uitgekristalliseerd als in Energetische Meditatie. Die parel vormt de grondslag van het Werkboek Energetische Meditatie, het nieuwe boek van Ton van Gelder en Fiona de Vos.

Op meesterlijke wijze schilderen zij het landschap waarbinnen het Indirecte Pad ligt en beschrijven zij op heldere wijze hoe je dat Pad kunt begaan. Letters en woorden zijn onmisbaar voor kennisoverdracht, maar uiteindelijk gaat het om de ervaring. Vandaar een werkboek. De kracht van Ton van Gelder en Fiona de Vos is dat zij vanuit hun eigen ervaringen je op een niet mis te verstane wijze deelgenoot maken van de ervaringen van grote en kleine meesters, dwazen en narren. 

Voor de vele fans van dit schrijversduo weer een nieuw hoogtepunt. De combinatie van de twee, die elk "professional" zijn op hun eigen gebied, maakt dit werkboek tot een synergetisch feest van herkenning en verwondering.

Een absolute aanrader!


NBD|Biblion recensie
Dit boek is een aanvulling op 'Energetische meditatie'* van dezelfde auteurs. Het wordt samen met het oorspronkelijke boek tijdens de cursus Energetische Meditatie (EM) gebruikt. De cursussen EM 1, 2 en 3 bestaan elk uit vier blokken die elk in een tweedaagse cursus worden gegeven. 

In EM wordt gebruikgemaakt van oude Indiase en Chinese technieken; het gaat om een combinatie van energie en bewustzijn. In de cursus leert men ontdekken wie of wat men nog meer is dan datgene waar men zich op dit moment bewust van is. De belangrijkste onderzoeksvelden bij de EM zijn: het mentale lichaam (denken), het fysieke lichaam en het causale lichaam (je diepste wezen dat ook wel de ziel wordt genoemd). 

De cursus is bedoeld voor mensen die de belangrijke levensvragen daadwerkelijk onder ogen willen zien. In de diverse blokken worden fenomenen besproken als gedachten en denkpatronen en op welke wijze we inzicht kunnen krijgen in de wetten van het denken. 

Besproken wordt de positie van de Getuige (Witness), de waarnemer. Met oefeningen leren de cursisten om het lichaamsbewustzijn te vergroten en om energieblokkades te herkennen en weer schoon te spoelen (purificatie). Uiteindelijk ontstaat een helder bewustzijn en een diep contact met het eigen wezen. Helder boek voor spiritueel geinteresseerden.

(Biblion recensie, Monique Smit)

woensdag 23 november 2011

Meditatie in alle eenvoud.

Beschrijving
Na de succesvolle uitgave Boeddhisme in alle eenvoud presenteren wij nu een vergelijkbaar boek over boeddhistische meditatietechnieken: Meditatie in alle eenvoud. 

De eerste druk van de Engelstalige editie verscheen veertien jaar geleden, maar de hier aangeboden vertaling is gebaseerd op de recent herziene editie. Met opmerkelijke helderheid en humor neemt Bhante Gunaratana de lezer bij de hand om hem stap voor stap in te wijden in de mythen, waarheden en heilzame effecten van meditatie en de beoefening van aandachtig-zijn. 

Hij maakt ons duidelijk dat we van nature al alles in huis hebben om aandachtiger, productiever en vrediger te leven. In simpele bewoordingen onthult de schrijver welke hulpmiddelen ons bij het mediteren van dienst kunnen zijn, wat de uitwerking van mediteren is en hoe we ons dagelijks leven ermee kunnen verrijken.

Bhante Henepola Gunaratana werd op twaalfjarige leeftijd in Sri Lanka tot boeddhistisch monnik gewijd en studeerde tevens filosofie.


NBD|Biblion recensie
Deze uitgave is een stap-voor-stap inleiding in de in het westen steeds populairder wordende inzichtmeditatie (vipassana), geschreven door een boeddhistische monnik van Sri-Lankese afkomst. Dat hij er als beoefenaar van het theravada-boeddhisme mee is opgegroeid (hij werd als twaalfjarige tot aspirant-monnik gewijd) is te merken aan de eenvoud en deskundigheid waarmee hij de stof voor het voetlicht brengt. 

Hiermee vervult hij zijn intentie, die wordt verwoord in de originele Engelse titel ('Mindfulness in plain English') en dat maakt het boek geschikt voor een breed lezerspubliek. De uitgave doet dan ook niet onder voor andere soortgelijke uitgaven zoals 'Het leven als kunst met vipassana meditatie zoals onderwezen door S.N. Goenka'* met zijn nadruk op praktische toepasbaarheid, met daaraan gekoppeld een hoge didactische waarde in opbouw en uitleg. 

Aan de orde komen onder andere: wat is meditatie wel en niet, attitude, omgaan met lichaam, geest, problemen en stoorzenders, inleidende oefeningen, meditatie in het dagelijks leven en het (basale) aandachtig-zijn versus concentratie.

woensdag 16 november 2011

Meditatie - de eerste en de laatste vrijheid

Beschrijving
Deze geheel herziene en goedkope herdruk van Oshos bekende meditatie handboek biedt een uitgebreide verzameling meditatie- en ontspanningstechnieken. Zowel korte oefeningen van een paar minuten voor onderweg, als technieken die een uur in beslag nemen. 

Op de bekende en heel populaire Dynamische en de Koendalini wordt natuurlijk uitgebreid ingegaan, waarnaast er tips zijn voor beginners en antwoorden op vragen die beoefenaars tegenkomen. 

Waarom heet meditatie hier: de eerste en de laatste vrijheid? Omdat vrij te zijn van de mind de enige en ultieme vrijheid is. Wat is vaak het geheim achter opgewekte evenwichtigheid en een algemeen gevoel van welbehagen? Meditatie! Want zo voelt men zich als het hoofd een moment leeg is, als de voortdurende stroom van gedachten een moment tot stilstand komt. En meditatie kan de stroom dopaminen die dat geluksgevoel veroorzaken verhogen zonder de extra calorieen van bijvoorbeeld chocola. 

Amerikaanse neuropsychologen hebben in een uitgebreide studie ontdekt dat regelmatige meditatie in de hersenen te zien is: er spelen zich meer activiteiten af in de linker hersenhelft. En dit is precies het gebied waar negatieve gevoelens in toom worden gehouden, en dat zorgt voor een opgewekt gevoel van evenwichtigheid. Wat tot de conclusie leidt dat geluk iets is dat men kan leren, zoals het bespelen van een muziekinstrument. 

Natuurlijk is na een of twee keer nog niet veel veranderd, maar de stilte die dan al wordt ervaren geeft een motivatie en smaakt naar meer. Al na een paar keer proberen krijgt men een indruk van de mogelijke harmonie tussen lichaam en geest, tussen binnen en buiten.


NBD|Biblion recensie
Deze uitgave bevat de vierde herziene druk in paperback van het in meditatietrainingen populaire meditatiehandboek van de Indiase levensleraar Osho. 

Sinds zijn oorspronkelijke uitgave in 1989 wordt het boek qua vormgeving, inhoud en vertaling aangepast aan de behoeften van de tijd. Werden in de vorige druk gedateerde gedeelten weggelaten, hier zijn de meditaties uit het Boek der Geheimen gesnoeid, daar deze relatief recent in een nieuwe Nederlandse vertaling zijn verschenen. 

Het is sowieso een compactere, meer op zijn Het Oranje Boek lijkende versie geworden. Dit om tegenmoet te komen aan de internationale verkoopeisen van de copyrighthouder (die het boek goedkoper kan aanbieden en zo een breder publiek kan aanboren). Aan de andere kant is het boek nog meer een handboek geworden door de tips voor beginners, meer vragen (met een korter antwoord), de uitbreiding van de basismeditaties en meer 'kleine' technieken voor alledaags gebruik. 

Voor de gevorderden zijn er tevens enkele meer diepgaande meditatietechnieken opgenomen. Met als bijlage een alfabetische lijst van de meditaties.

(Biblion recensie, J. Hodenius)

woensdag 9 november 2011

Energetische Meditatie

Beschrijving
'Energie is iets datje moet voelen jé moet het voelen stromen. Het gaat erom datje de dynamiek en de wetmatigheden van de energie leert ervaren en dat je die energie kunt manipuleren. Pas dan kan je de verbinding maken met je oorspronkelijk staat en voor een leven kiezen dat moeiteloos is, vanzelfsprekend en feestelijk.'

Aan het woord is Ton van Gelder, een leraar van deze tijd.Verder is hij arts en healer, een autoriteit op het gebied van Chinese en Indiase geneeskunst, die sinds twintig jaar een consultatieve praktijk heeft in alternatieve geneeskunde. Hij schreef enkele gezaghebbende boeken over (oor)accupunctuur en geeft trainingen, cursussen en workshops van New York tot Bali. Hij bekleedt tal van openbare functies zoals directeur van het Instituut voor Energetische geneeskunde, docent en onderwijscoördinator van de prestigieuze Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging en vicepresident van de International Association for Auricular Medicin.

Dit unieke boek legt uit, verklaart en leert je hoe je bij je energie moet komen en waar en waarom je energie blokkeert. Wat de gevolgen zijn voor je stemming of je gezondheid. In Energetische Meditatie heeft de auteur een synthese gemaakt van de belangrijkste technieken uit de Indiase en Chinese geneeskunde om energetische problemen te herstellen. Energetische Meditatie vormt daarbij de sleutel. Dit is een mengeling van het beste uit de klassieke zitmeditatie die zich richt op het bewustzijn, samen met dynamische meditatievormen die gebaseerd zijn op energie.


NBD|Biblion recensie
Met 'Reiki' van J. Hilswicht* is dit boek van de arts en acupuncturist een van de weinige duidelijke en houtsnijdende teksten over de samenhang tussen meditatie en levensenergie en de positieve gevolgen daarvan. 

In eenvoudige taal toont hij de wenselijkheid aan van het werken met de begrippen meditatie en energie, beschrijft hij de energiebanen (vergelijkbaar met de Chinese meridianen), waarna hij in korte, heldere bewoordingen de vierentwintig oefeningen uitlegt die deze banen of kanalen openen om zo blokkades op te heffen, die in de vorm van angst, agressie, depressies, inertie, woede e.d. het leven vergallen. 

Hoewel leunend op Chinese en Indiase ideeen, blijft dit boek westers van toon en aanpak en daardoor bruikbaar en nuttig voor wie van zijn 'ellende' af wil. De oefeningen ter stimulering van de werking van onze organen en tegen vermoeidheid en stress zijn gemakkelijk uitvoerbaar en weinig tijdrovend. 

Overzichtelijk opgezet, voorbeeldig geillustreerd, van A tot Z praktisch, gemakkelijk te volgen (een loopbaan van ruim twintig jaar consulten, workshops, cursussen e.d. is voelbaar), kortom een eersteklas leidraad om mee te werken. Prettige letter, frisse vierkleurenomslag.

zaterdag 5 november 2011

Vipassana Meditatie

Vipassana of Inzichtmeditatie is een van de oudste meditatietechnieken. Vipassana betekent letterlijk: 'de dingen zien zoals ze werkelijk zijn'...

Vipassana is een proces van geestelijke zuivering d.m.v. zelfobservatie en zelfonderzoek. Men begint met het observeren van de natuurlijke ademhaling om de geest te concentreren. Met dit verscherpt bewustzijn observeert men vervolgens de veranderlijke aard van lichaam en geest, waardoor men de universele waarheden van vergankelijkheid, lijden en egoloosheid ervaart. De realisatie en ervaring van deze waarheid door brengt uiteindelijk een universele oplossing voor universele problemen. De beoefening van deze meditatie staat los van welke religie of sekte dan ook.

Deze techniek kan door iedereen, altijd en overal, vrijelijk beoefend worden, zonder in conflict te komen met etnische, culturele of godsdienstige achtergrond en kan iedereen er evenveel baat bij hebben.

Vipassana is geen rite of een ritueel en het is ook vlucht voor de moeilijkheden van het dagelijkse leven.

Wat Vipassana wel is:
  • een techniek om lijden op te lossen.
  • een levenskunst die je in staat stelt om positief bij te dragen aan de samenleving.
  • een methode van geestelijke zuivering die helpt om spanningen en problemen in het leven op een kalme en evenwichtige wijze onder ogen te zien.

Vipassana-meditatie is gericht op de hoogste spirituele doelstellingen van totale bevrijding en volledige verlichting. Hoewel het niet haar hoofddoel is om lichamelijke problemen te genezen, worden veel psychosomatische aandoeningen opgelost als een neveneffect van de meditatie en geestelijke zuivering. 

Vipassana heft de drie oorzaken van het lijden (verlangen, afkeer en onwetendheid) op. 
Door regelmatige beoefening nemen de spanningen in het dagelijkse leven af en de mentale complexen, veroorzaakt door het oude patroon van onevenwichtige reacties op aangename en onaangename situaties, raken ontward.

Hoewel Vipassana als techniek ontwikkeld werd door de Boeddha, is de beoefening ervan niet beperkt tot boeddhisten. De techniek werkt vanuit het eenvoudige en universele principe dat alle mensen met dezelfde problemen kampen en dat een techniek die deze kan helpen oplossen daarom ook universeel toepasbaar moet zijn. 

Mensen van uiteenlopende religieuze en niet religieuze achtergronden hebben het nut van Vipassana-meditatie ervaren, en vonden het op geen enkele manier strijdig met hun levensovertuiging of geloof.

Het zuiveringsproces door zelfonderzoek is beslist niet eenvoudig. Er moet hard voor worden gewerkt en het kan voor veel mensen confronterende zelfinzichten opleveren. Maar, alleen scherpe observatie en gedegen en eerlijk zelfonderzoek leveren (zelf)inzicht en bevrijding op, niemand kan het voor een ander doen. 

Hoewel Vipassana-meditatie de meeste mensen in meerdere of mindere mate ten goede komt, is het geen alternatief voor een medische of psychiatrische behandeling. Voor mensen met ernstige psychische stoornissen wordt het dan ook afgeraden. 

Meer lezen:

Zie ook: 

woensdag 2 november 2011

3 Minuten Meditaties

Beschrijving
Geen tijd om te mediteren? Dat geeft niet want mediteren kan altijd en overal. 

Slechts een paar minuten van meditatie ontspant al je geest, bestrijdt stress en versterkt positieve gevoelens. Waar je ook bent en wat je ook doet. 

Deze handige gids is het meditatieboek bij uitstek voor wie op een snelle manier kennis wil maken met de kunst van de geestelijke zelfbeheersing. En voor iedereen die denkt dat mediteren veel tijd kost.NBD|Biblion recensie
In dit meditatieboek wordt op zeer persoonlijke, toegankelijke wijze de kunst van geestelijke zelfbeheersing uit de doeken gedaan. De auteur laat zien hoe het van belang is eerst 'de geest leeg te maken', om vervolgens onze gedachten en gevoelens te observeren, zodat we een gevoel kunnen herkennen als het zich voordoet, om ze uiteindelijk onder onze bewuste beheersing te brengen ('emotionele intelligentie'). 

In dit kader beschrijft hij een aantal '3 minuten meditaties', oefeningen om de geest te temmen met een zeker progressief verloop. De zeer korte tijdsduur van drie minuten is slechts bedoeld om excuses van 'geen tijd, te druk' te ontzenuwen. Het taalgebruik is eenvoudig en toegankelijk, en gespeend van dogma. 

De auteur heeft zich sterk laten inspireren door de psycholoog Stephen Levine en verschillende boeddhistische leraren, onder wie Jack Kornfield. Belangrijke uitspraken staan in een kader. Achterin een Engelstalige bibliografie.