vrijdag 20 april 2012

Mindfulness en Angsten

Angst is een natuurlijke reactie, die nodig is om ons een gevaar te laten signaleren en de nodige energie vrij te maken om daar op een goede manier mee om te gaan. Als angst overmatig wordt, heeft die echter een negatieve invloed op ons welbevinden en op ons sociaal functioneren.

Angst die overmatig wordt kan verschillende vormen aannemen:
 • Angststoornis: aanhoudende angst die buiten proportie is met de realiteit van het moment en meestal gepaard gaat met piekeren, rusteloosheid, vermoeidheid, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, spierspanning en slaapproblemen. Soms zijn er paniekaanvallen met angst voor een nieuwe aanval . Angst voor de angst wordt vaak overheersend.
 • Hypochondrie: aanhoudende ongegronde angst met de overtuiging een ziekte te hebben.
 • Fobie: hevige angst voor iets waardoor men probeert het te vermijden. Dit kan zich richten op dingen of situaties waar men denkt moeilijk te ontkomen of situaties waarin men wordt blootgesteld aan een mogelijke kritische blik van anderen.
 • Posttraumatische stressstoornis: herbeleven van een traumatische gebeurtenis, het vermijden van prikkels die bij het trauma horen, verhoogde prikkelbaarheid, overdreven schrikreacties en/of concentratieproblemen.
Wat kan je zo allemaal opmerken bij angst?
Hartkloppingen, transpireren, tintelingen, duizeligheid, trillen, benauwdheid, maagklachten.
Rusteloosheid, snel vermoeid zijn, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, slaapproblemen.

De focus van de angst kan zich richten op:
 • Controleverlies
 • Gek worden
 • Doodgaan
 • Hulpeloosheid
 • Objecten of situaties of anderen
 • alle mogelijke problemen die het leven kunnen komen
 • ernstige lichamelijke ziekte

Mindfulness leert je….
 • Angst in het juiste perspectief te plaatsen
 • Gedachten en oordelen niet als verpletterende waarheden te ervaren of interpreteren.
 • Nieuwe aandacht geven aan de signalen van het lichaam op een niet reactieve manier waardoor de stresscyclus waarbij angst zich opbouwt wordt doorbroken.

Wetenschappelijk onderzoek:
MBCT (Mindfulness based cognitive therapy) helpt patiënten met angststoornissen.

Onderzoekers in de USA onderzochten patiënten met angststoornissen voor en na het volgen van een MBCT training. De patiënten die de MBCT training volgden ervoeren minder angst, spanning, stemmingsstoornissen in vergelijking met de controlegroep. Ze zijn zich ook meer bewust van hun eigen gedachten, gevoelens, ervaringen en kennen een verbetering in de algemene gemoedstoestand.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten