zaterdag 5 november 2011

Vipassana Meditatie

Vipassana of Inzichtmeditatie is een van de oudste meditatietechnieken. Vipassana betekent letterlijk: 'de dingen zien zoals ze werkelijk zijn'...

Vipassana is een proces van geestelijke zuivering d.m.v. zelfobservatie en zelfonderzoek. Men begint met het observeren van de natuurlijke ademhaling om de geest te concentreren. Met dit verscherpt bewustzijn observeert men vervolgens de veranderlijke aard van lichaam en geest, waardoor men de universele waarheden van vergankelijkheid, lijden en egoloosheid ervaart. De realisatie en ervaring van deze waarheid door brengt uiteindelijk een universele oplossing voor universele problemen. De beoefening van deze meditatie staat los van welke religie of sekte dan ook.

Deze techniek kan door iedereen, altijd en overal, vrijelijk beoefend worden, zonder in conflict te komen met etnische, culturele of godsdienstige achtergrond en kan iedereen er evenveel baat bij hebben.

Vipassana is geen rite of een ritueel en het is ook vlucht voor de moeilijkheden van het dagelijkse leven.

Wat Vipassana wel is:
  • een techniek om lijden op te lossen.
  • een levenskunst die je in staat stelt om positief bij te dragen aan de samenleving.
  • een methode van geestelijke zuivering die helpt om spanningen en problemen in het leven op een kalme en evenwichtige wijze onder ogen te zien.

Vipassana-meditatie is gericht op de hoogste spirituele doelstellingen van totale bevrijding en volledige verlichting. Hoewel het niet haar hoofddoel is om lichamelijke problemen te genezen, worden veel psychosomatische aandoeningen opgelost als een neveneffect van de meditatie en geestelijke zuivering. 

Vipassana heft de drie oorzaken van het lijden (verlangen, afkeer en onwetendheid) op. 
Door regelmatige beoefening nemen de spanningen in het dagelijkse leven af en de mentale complexen, veroorzaakt door het oude patroon van onevenwichtige reacties op aangename en onaangename situaties, raken ontward.

Hoewel Vipassana als techniek ontwikkeld werd door de Boeddha, is de beoefening ervan niet beperkt tot boeddhisten. De techniek werkt vanuit het eenvoudige en universele principe dat alle mensen met dezelfde problemen kampen en dat een techniek die deze kan helpen oplossen daarom ook universeel toepasbaar moet zijn. 

Mensen van uiteenlopende religieuze en niet religieuze achtergronden hebben het nut van Vipassana-meditatie ervaren, en vonden het op geen enkele manier strijdig met hun levensovertuiging of geloof.

Het zuiveringsproces door zelfonderzoek is beslist niet eenvoudig. Er moet hard voor worden gewerkt en het kan voor veel mensen confronterende zelfinzichten opleveren. Maar, alleen scherpe observatie en gedegen en eerlijk zelfonderzoek leveren (zelf)inzicht en bevrijding op, niemand kan het voor een ander doen. 

Hoewel Vipassana-meditatie de meeste mensen in meerdere of mindere mate ten goede komt, is het geen alternatief voor een medische of psychiatrische behandeling. Voor mensen met ernstige psychische stoornissen wordt het dan ook afgeraden. 

Meer lezen:

Zie ook: 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten