zondag 24 mei 2015

MUSHIN

Mushin is de essentie van Zen en Budo.Mushin' betekent letterlijk 'geen geest' of 'geest zonder geest', wat neerkomt op 'geest zonder (bewuste) gedachte'. In het westen werden gedachten lange tijd vrijwel op één lijn gesteld met bewustzijn. Onbekend met zen, budô en oosterse filosofie beschouwden de westerse filosofen een toestand waarin geen gedachten meer bestaan als onmogelijk. Later kwam de erkenning van het bestaan van zoiets als een onderbewuste, maar waar de gedachten ophouden houdt alles op, was de westerse visie.

De oosterse filosofie, en vooral Zen, heeft gedachten en bewustzijn van elkaar losgekoppeld, Zen leraren hielden zich niet zo zeer bezig met het intellectueel verklaren van mushin, Vanuit Zen oogpunt is het ervaren ervan de enige manier om mushin echt te begrijpen. Muramatsu Hideo noemt mushin "een soort van hypnosetoestand" een toestand die op het moment zelf ongrijpbaar is. Op het moment dat men zich probeert te realiseren of men mushin heeft bereikt of niet, is het moment al voorbij. Het zich afvragen 'is dit mushin?' of zich realiseren 'dit is mushin!' is op zich al een gedachte en de staat van mushin is daarmee voorbij.

Mushin is geen staat die gemakkelijk kan worden opgeroepen: hoe harder je probeert niet te denken, hoe meer de gedachte daaraan je zal bezig houden. Het is iets wat gewoon gebeurt; je als het ware 'overkomt'. Als je er niet aan denkt zal mushin op een gegeven moment als vanzelf komen. Het is de staat waarin de geest vrij is van ego-gerelateerde (bewuste) gedachten.

Mushin komt vaker voor dan je misschien zou verwachten. Iedereen maakt het weleens mee in het dagelijks leven: Op het moment dat je 'helemaal ergens in op gaat'; 'helemaal de tijd vergeet' of 'jezelf verliest in een mooi boek, een spannende film of een fijne bezigheid'. Als daarentegen in Zen of in ons dagelijkse leven, het handelen of de impuls daartoe zich uitdrukt of tot stand komt in een bewuste gedachte, dan is dat niet langeris mushin of Zen.

Mushin is de staat van pure pure mentale helderheid of focus, teweeggebracht door de afwezigheid van het ego of het (beperkende) zelf. Mushin betekent echter weer niet een "leeggemaakte" geest in de zin van een lege huls of het stopzetten van gedachten. Integendeel, het is de staat waarin de geest volledig "open" is in volkomen vrije, onbeperkte en niet (ver)oordelende aandacht.

"Mu" of "leegte" in Mushin verwijst naar een lege geest in in de zin van afwezigheid van afleiding zoals conditionering, preocupaties, drijfveren, meningen, angsten, zorgen enz,

Het begrip Mushin is zo'n beetje hetzefde als wat bedoeld wordt met de Japanese metafoor "mizu no kokoro" ofwel "geest als water." deze mentale houding verwijst naar een geest in totale harmonie met de cosmos; zoals een volledig kalme en stille vijver, waarvan in het spiegelgladde oppervlak, een perfect scherp en  helder beeld wordt gereflecteerd.

Mushin kan door het intellect niet goed worden uitgelegd of begrepen; het moet ervaren worden. De Mushin geest heeft geen Ego en is ongrijpbaar. het is pure verlichting en volkomen zelfrealisatie.

Om mushin te bereiken als staat van zijn kost veelal jaren van meditatie en oefening, maar komt vanzelf op het moment dat de geest vrij is van boosheid, angst, streven, oordelen en ego.

Bronnen:
http://www.house-aruba.com/tomo/pedia/index.php/Mushin
http://zen-buddhism.net/zen-concepts/mushin.html?headerbar=2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten