zaterdag 7 januari 2012

Dagelijkse meditaties voor het omgaan met angst en stress

Mindfulness meditaties voor elke dag

Mindfulness is een vorm van meditatie die de laatste jaren enorm in de belangstelling is komen te staan. Het is een eenvoudige meditatie-techniek die door iedereen gemakkelijk geleerd kan worden. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat deze techniek uitermate geschikt is voor stress-management, angst- en pijnbestrijding en een positief effect heeft op depressies. Ook lichamelijke kwalen genezen sneller met behulp van deze techniek.Steeds meer gezondheidscentra gebruiken mindfulness meditatie als een aanvullende vorm van cognitieve therapie.

De 64 meditaties in dit boek zijn gebruiksvriendelijke toepassingen van deze techniek voor mensen met een druk bestaan. Voor een duurzaam effect is het wel belangrijk om er een dagelijkse gewoonte van te maken. De meditaties zijn verdeeld in 4 categorieen:1. leren ontspannen in een gevoel van veiligheid;2. zowel vreugde als verdriet omarmen;3. met angst en stress leren omgaan;4. verbinding maken met het netwerk van het leven.

In het boeddhisme kent men de vipassana meditatie als een belangrijk aspect van de religieuze weg. Binnen het moderne westerse boeddhisme is de vipassana a.h.w omgebouwd tot 'mindfulness'. Het specifiek religieus-boeddhistische is daarin vrijwel geheel verdwenen; wie zich oefent in mindfulness zal zich dan ook als regel niet boeddhist noemen.

Mindfulness houdt in dat men zeer bewust bezig is met alle zaken van het leven; het is als het ware een gedistantieerde betrokkenheid. Van belang is: te leven in het hier en nu, leven met een open geest en een open hart. Ook gaat het om een attitude van mededogen en vriendelijkheid. Het boek biedt 64 meditaties die iemand kunnen verlossen van zijn angst en kramp, van zijn vrees en stress. Men leert op ontspannen wijze met de dingen van het leven om te gaan.

De auteurs publiceerden meerdere bestsellers over mindfulness die in vele talen vertaald werden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten