woensdag 11 januari 2012

Mindful omgaan met Plagen en Pesten

Mindful omgaan met plagen en pesten combineert een middeleeuws verhaal met meditatieve werkvormen op maat voor kinderen. Het hoofdpersonage Princie komt terecht in een onbekende wereld en ontmoet er Vero de kluizenaar die hem vaardigheden aanreikt waardoor hij mindful kan antwoorden op moeilijke situaties. Hij leert op een niet-oordelende wijze omgaan met plagen, ruzie maken en pesten.

Via de talrijke verhalen, die samen een geheel vormen, worden sluimerende plaag- en pestprocessen zichtbaar. Deze verhalen worden dan besproken met behulp van meditatie, opdrachten en werkblaadjes. De kinderen krijgen zo inzicht in het pestproces en er worden hun handvatten (empathisch inlevingsvermogen, acceptatie, grenzen stellen, grenzen bij een ander herkennen, leren STOPPEN) aangereikt om op een meer mindvolle wijze met zichzelf en met een ander om te gaan. Zo wordt de verbondenheid tussen kinderen aangewakkerd of hersteld.

Dit boek richt zich tot kinderen en tieners van ca. 10 tot 14 jaar en tot hun begeleiders: leerkrachten, opvoeders, psychologen en andere hulpverleners en ouders.

Over de auteurs:
Berti Persoons is onderwijzer en remedial teacher en volgde de opleiding in het denkontwikkelend onderwijs. Hij rondde de opleiding als mindfulness-trainer af aan het Instituut voor Aandacht en Mindfulness. Hij volgt momenteel een 4-jarige opleiding tot psychotherapeut aan de Educatieve Academie te Berchem.

Veronique Benoit studeerde kinesitherapie en vervolmaakte zich in relaxatietherapie. Ze heeft een privepraktijk waar ze volwassenen en kinderen begeleidt die kampen met stress, psychosomatische en emotionele problemen. Ze volgde de opleiding tot mindfulness-trainer en heeft als grote ambitie kinderen te laten kennismaken met meditatie.

Veronique Benoit en Berti Persoons richtten in 2010 samen met Virginie Vandaele KiddyMinds vzw op.

Biblion recensie
Dit boek bespreekt hoe mindfulness, een aandachts- en meditatietraining, kan helpen om pestgedrag een halt toe te roepen. De auteurs werken als onderwijzer en mindfulnesstrainer, en als relaxatietherapeut. Het uitgangspunt is een middeleeuws verhaal, waarmee de auteurs sluimerende plaag- en pestprocessen zichtbaar willen maken. Het hoofdpersonage Princie komt terecht in een onbekende wereld, waar hij Vero ontmoet, een kluizenaar die hem vaardigheden aanreikt om mindful te antwoorden op moeilijke situaties.

Het boek is opgebouwd uit talrijke korte verhaaltjes met opdrachten die kinderen aanzetten om over zichzelf na te denken. De bedoeling is dat ze hun ervaring in het nu exploreren, en zo hun gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen leren kennen. Op die manier zouden ze spanningen sneller opmerken en er op een andere manier mee leren omgaan. Verder leren kinderen hoe ze 'stop' kunnen zeggen.

Een boeiend boek, dat kinderen leert om op een niet-oordelende wijze om te gaan met plagen, ruzie maken en pesten. Afwisselende lay-out, verlucht met zwart-witafbeeldingen en schema's.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten